fredag 1 april 2011

Hamnbolaget Promarina i blåsväder

Det är inte bara i Mariefred och Strängnäs som Promarina utlovat stora satsningar som inte blivit av. Bolaget har på kort tid tagit över elva hamnar. Löftena - enligt artikel i Folkbladet - för endast fyra av dessa omfattar omkring 100 miljoner kronor! Men trots att bolaget inte gjort vad man lovat gör man förlust varje år.
Trots att priserna höjts kraftigt.
Exempel: för min plats vid en halvrutten brygga, som inte lagats som den borde, har avgiften höjts med 50 procent i fjol och 25 procent i år.

http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5592636

9 kommentarer:

Per Wedlin sa...

Promarina har skissat på en storslagen utbyggnad av båtbryggor m m i gästhamnen i Mariefred.

http://www.promarina.se/Libraries/Filer/Mariefreds%20g%C3%A4sthamn%20och%20marina_A3_080915_lo%20(1).sflb

Samhällsbyggnadskontoret har påbörjat en ny detaljplan för området (2009:0244). Man arbetar f n med att utreda kulturmiljökonskekvenserna. Det är en kommunal plan, inte enskilt väckt.

Några sådana brygganläggningar som Promarina skissat blir det dock inte enligt Marie Jonsson. Det motsätter sig Riksantikvarieämbetet. Däremot tänker hon sig att det kanske går att förlägga nya brygganläggningar omkring strandrestaurangen.

Hamnplan och strandområdet i centrala Mariefred är en mycket viktig fråga som måste ägnas ett omsorgsfullt arbete. Promarinas avtal med Strängnäs kommun får inte på något sätt styra detta arbete. Men de får gärna, precis som alla andra, komma med förslag och ideer.

Promarina är ett bolag som ger långtgående löften och samtidigt har en snabbt krympande omsättning ökande förluster och ett eget kapital som till stor del består i anläggningstillgångar. Bokfört värde är en sak, marknadsvärden en annan. http://allabolag.se/5567081772/bokslut

Liknande trend utvisar moderbolaget Viamare invest

http://allabolag.se/5560469289/bokslut

Per Wedlin sa...

Enligt avtalet med Promarina 2009 så skall Promarina bekosta detaljplanearbetet för hamnplanen i Mariefred. Avtalet föreskriver också att "detaljplanen i allt väsentligt tillåter byggnation och bryggplacering enligt Arrendatorns gestaltningsförslag för Mariefreds gästhamn daterat september 2008 vinner laga kraft." http://www.strangnas.se/pages/24035/00%20Kommunfullm%c3%a4ktige/2009/01%20Januari/Handlingar%20KF%202009-01-26.pdf (sid 22)

I min okunskap och naivitet i mitt föregående inlägg trodde jag att det var PBN, KS och KF som skulle avgöra detta under detaljplanearbetet. Men det är tydligen inte så det var tänkt att gå till. I stället skulle PBN kopiera Promarinas skiss, komplettera med kulturmiljöanalys och ev MKB och lite text om att allt blir jättebra.

Det verkar inte finnas några tidsgränser i avtalet, lika lite som sanktioner. Då det, enligt samhällsbyggnadschefen i dagarna, knappast går att få igenom mera bryggor än idag mot slottssidan så får nog avtalet anses vara förfalllet: "Om nämnda förutsättningar ej uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet, utan krav på ersättning från någondera parten" (§ 1 i avtalet)

Så där är vi nog nu.

Per Wedlin sa...

Detta är en senare version av avtalet

http://www.strangnas.se/pages/24035/00%20Kommunfullm%c3%a4ktige/2009/02%20Februari/Extra%20KF%202009-02-09,%20arrendeavtal%20f%c3%b6r%20g%c3%a4st-%20och%20sm%c3%a5b%c3%a5tshamnar.pdf

Det är dock inga ändringar i villkoren om bryggorna i gestaltningsplanen, avtalsuppfyllelse och avtalslängd.

Se också protokollet från KF 02-09-09
http://www.strangnas.se/pages/24035/00%20Kommunfullm%c3%a4ktige/2009/02%20Februari/Protokoll%20KF%202009-02-09.doc

Mats Werner sa...

Hoppas Du noterade min medverkan i detta. Britt-Marie Citron hade läst mina blogginlägg om ProMarina och hörde av sig. På tiden att någon tog tag i detta. Tänker själv skriva.

Här är den andra artikeln:
http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5592639

Mats Werner sa...

Nu har jag också skrivit om "ConMarina" på min blogg:

http://matswerner.blogg.se/2011/april/conmarina.html

Varför är f.ö. inte Dina länkar klickbara?

Ebbe Ollman sa...

Mats. Om du har en hyfsat modern webbläsare så kan du enkelt markera länktexten och högerklicka. Då får du upp en menyruta där du bland annat kan välja att gå till länkadressen som då öppnas i en ny flik. Både Chrome 10 och Firefox 4 har den funktionen men konstigt nog inte nya versionen av IE.

Anonym sa...

Gäller avtalet med ProMarina ?
Om nämnda förutsättningar ej uppfylls är detta avtal till alla delar förfallet, utan krav på ersättning från någondera parten" (§ 1 i avtalet)
Varför skall hamnavgifter betalas till ProMarina ???

Dag Bremberg sa...

Ja, det skulle kunna gå att säga upp avtalet, men hittills har Promarina haft beskydd högt upp i kommunhuset.
Frågan är hur länge.
Tyvärr skräms båtfolk iväg av det försämrade ryktet. Falska uppgifter om bensinmack och antalet platser gör att man inte gärna seglar till Mariefred igen.
Jag som håller på med en bok om Mälarens hamnar har rätt bra koll på vad båtfolket tycker, och jag tycker att det är sorgligt att kommunens ansvariga inte agerat.

Per Wedlin sa...

Här är några recensioner. http://www.batsidan.com/hamn/mariefred/%3E%3E%3EEn

Det är dock magert med inläggen.

Det finns många bra lösningar på båtplatstillgången i Mariefred.

För att öka gästhamnsplatserna så borde bryggan med grind vid Hamnplan som nu är uthyrningsbrygga i stället kunna bli gästbrygga. Eller en kombination om det skapas ett system där tillfälligt outnyttjade uthyrda platser kan användas som gästplatser. Så gör en del båtklubbar.

Sedan finns möjlighet att skapa fler platser i "Mudderholmarnas" förlängning mot Strandrestaurangen.

Den mest verkningsfulla åtgärden vore dock om Mariefreds Båtklubb fick köpa sitt arrenderade område i Tredje backe. Då kan de investera i en utbyggnad av båtplatserna där. Då kan en del av nuvarande platser bakom Mudderholmarna också användas som gästplatser.

Båtklubben hade långt gångna planer på att köpa sitt område i Tredje backe av kommunen. Det stoppades när SMÅA kom in i bilden och ville bygga bostäder intill. Till på råga på allt ritades en väg in på detaljplanen som gick över ett av båtklubbens båthus. Trots att detta är prydligt inritat på lantmäteriverkets kartor.

Båtklubben river nu en del av huset och förlänger det i andra ändan till stora kostnader. Dessa betalas av båtklubben. Oklarheter om båtklubbens arrendekontrakt har inte klarats ut, trots antagen detaljplan och en tilläggsdetaljplan.