söndag 13 mars 2011

GE BIBLIOTEKEN CHANS ATT UTVECKLAS!

Strängnäs kommun har satsat mycket på Multeum, som förutom biblioteksverksamheten har ett brett utbud av aktiviteter. Tyvärr har inte liknande satsningar skett på biblioteken i Mariefred, Åker och Stallarholmen. Dessa är placerade i lokaler som gör det svårt att utveckla och bredda verksamheten.
I Mariefred är lokalerna inte bara för trånga och behäftade med arbetsmiljöproblem, de är också externt förhyrda, vilket medför onödiga kostnader för kommunen.

Bättre bibliotekslokaler har länge diskuterats i Mariefred, ett alternativ har varit det s k Biohuset, där bl a Aktivum har verksamhet i dag. Ett annat förslag som Mariefredspartiet väckt är att bygga en ny lokal på en obebyggd tomt vid Rådhustorget.
Nu har också frågan dykt upp om det hastigt tömda Rådhuset kan användas som bibliotek. Det sistnämnda vore en kortsiktig nödlösning.
Biblioteksverksamheten förtjänar att kunna utvecklas i lokaler där man även kan ha annan utåtriktad verksamhet, ett café m.m. Det bör också vara lokaler som uppfattas som inbjudande av såväl unga som äldre. Att kombinera biblioteket med Aktivums verksamhet borde innebära fördelar för de olika målgrupperna. Idag begränsas utvecklingen av Biohuset av att en del upptas av kontorslokaler för förskolans chefer. Lämpligt vore att dessa chefer får kontorsrum i nästa förskola som byggs i Mariefred, men tills det är genomfört skulle man kunna tänka sig att de får flytta in i de färdigställda kontorsrummen i Rådhuset. Då kan kommunen minska sina kostnader direkt.
Kostnadsaspekten är viktig, men den får inte överskugga syfte och mål med verksamheterna. Därför bör man även överväga alternativet att om några år investera i en helt ny byggnad för bibliotek och kultur, helst vid torget.

Vi önskar en utredning med långsiktigt perspektiv om vad som vore den mest lämpliga lokalen för modern biblioteks- och kulturverksamhet i Mariefred. Inom utredningen bör även studeras verksamheterna i de andra kommundelarna.
Detta förslag lägger vi fram som en motion på nästa kommunfullmäktige.

Dag Bremberg
Birgitta Elvingson
Fullmäktigeledamöter för Mariefredspartiet

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Biohuset lär ha förkastats som alternativ för bibliotek p.g.a. bärighetsproblem. Däremot står huset på en fastighet som väl skulle rymma en ny biblioteksbyggnad, specialbyggd för ändamålet och byggd att kunna växa i.
Den ligger centralare i bebyggelsen än den tomt jag antar att Du menar.
Lokalerna i Arbetarföreningens hus kan väl knappast vara bättre än dem Du annars dömer ut i Rådhuset, eller hur!
Att bebygga konditoritomten vid torget vore ett sant helgerån. Att ta bort den siktlinje och det samband som utgör en av stadens viktigaste värden vore skandalöst! Du brukar inte höra till dem som förordar att kommunen bygger igen gröna lungor, men tydligen kan Du göra undantag. Trist!

Och tänk! Var ska man nästa gång köra motorcykel från torget till kyrktornet?

Dag Bremberg sa...

Mats, Biohuset blev väl inte "förkastat", men det är så at det behövs förstärkningar för att kunna ha mkt stora mängder tunga böcker. Det samma gäller sannolikt Rådhuset. Jo, jag tycker att Biohuset har bättre lokaler på bottenvåningen. Dessutom finns det plats för en utbyggna el paviljong på tomten.
I Rådhuset skulle man vara tvungen att dels slänga ut Turistbyrån, dels göra en särskild ingång på baksidan och ändå behöva ha hälften av böckerna en trappa upp.
Ang tomten där det idag är glasskafé. Jag tycker inte att den används optimalt idag, men det finns för- och nackdelar med allt. Jag har inte facit.
Det är dörfär vi föreslår en utredning INNAN beslut fattas.

Per Wedlin sa...

Jag håller med Mats att gräsmattan vid glasskiosken är en del av den trivsamma kulturmiljön kring torget. Att bebygga den mer vore en förstörelse av Mariefreds miljövärden utan like!

Den diskussion om lokaler som förs i kommunen är nog ganska obegriplig för de flesta så länge inte begripligt underlag presenteras. Med begripligt menar jag ritningar och kartor med mått och ytangivelser. Att beskriva geometrier i ord är synnerligen ineffektivt.

Hur många m2 behöver bibliiotekt? Hur många m2 rymmer biohuset respektive rådhuset i varje plan? Det är sådana frågor som måste besvaras för att vettig diskussion skall kunna föras.

Beträffande bärighet så går det givetvis att lösa. Det är mest en fråga om kostnader. Sedan skall man nog inte glömma bort den nya teknikens påverkan. Strängnäs verkar dock inte ha avtal om e-boklån. Är det av kostnadskäl?

Mats Werner sa...

Turistbyrån är ju redan av obegriplig anledning bortplockad från Rådhuset och kommer uppenbarligen att hyras in (!!!) i ProMarinas hamnanläggning.

Per Wedlin sa...

Igår på PBN hade vi ett informationsärende där en ritning på en barack uppställd vid servicebyggnaden visades. Det kan komma en ansökan om 1 års tidsbegränsat bygglov för en sådan.

"En nödlösning" verkade alla vara överens om. Jag och Lennart Schweitz var eniga om om att turistbyrån skall vara i rådhuset.