tisdag 1 februari 2011

Ännu ett dåligt avtal för kommunen

På fullmäktige i går kväll blev det en lång diskussion om ett förslag till nytt avtal mellan Strängnäs kommun och fastighetsbolaget Culmen.
Bakgrunden är att kommunen för fem år sen bestämde sig för att försöka fylla det nedlagda regementet med verksamhet, därför skulle Thomasgymnasiet flyttas. Ja, inte den anrika skolbyggnaden förstås. Den blev kvar medan miljoner spenderades på att bygga ett nytt "campus".
Efter en tid lyckades dåvarande ekonomichefen få den politiska majoriteten att besluta att sälja fastigheten till Culmen och sen teckna ett synnerligen ofördelaktigt avtal om att kommunen ska hyra sim- och idrottshall samt teater m.m. av Culmen. Vi var några som gjorde invändningar mot dessa beslut och avtal, men det hjälpte inte.
Snart visade det sig att Culmen bara ville ha snabba cash och inte skötte sina åtaganden. Efter en lång tids tvistande har kommunledningen nu alltså lagt fram ett nytt avtal som innebär att fastigheten ska rustas upp och att hyresgästen, dvs kommunen, ska stå för halva kostnaden. Dessutom står det i avtalet att "kommunen svarar ensam för kostnader för upprustningsåtgärder som överstiger 10 miljoner kronor".

Min kommentar: Synnerligen anmärkningsvärt att en hyresgäst - som redan betalar en mkt hög hyra - ska betala investeringar i fastigheten. Ännu mer anmärkningsvärt att hyresgästen ska ta allt över 10 Mkr. Och det värsta är att det inte ens finns en beräkning av vad kostnaderna kan stanna på!
Den enda siffra som fanns i beslutsunderlaget, var att kommunen i oktober hade en prognos om ett överskott i sin driftsbudget på 47 miljoner för 2010. (Underförstått att just nu - eller då - har kommunen en massa pengar över...)

Ett sådant avtal är omöjligt att godkänna för mig som fullmäktigeledamot, mot bakgrund av att denna kommun tecknat en rad usla avtal och gjort en rad projekt som inneburit att miljoner rullat iväg. Därmed inte sagt att de nu styrande kommuncheferna skulle göra om alla misstag, det hoppas jag verkligen inte, men ansvaret för att teckna avtal vilar på fullmäktige och varje ledamot måsta känna sitt ansvar.

Birgitta Elvingson (MFP) yrkade på återremiss, vilket stöddes av tio ledamöter. En av moderaterna visade ryggrad, men övriga vek ner sig, liksom de tidigare så kritiska V och MP.
Det finns en utbredd rädsla bland de folkvalda att stöta sig med ledande tjänstemän och kommunalråd. Partipiskorna viner hårt i gammal odemokratisk stil.

Samtidigt visar mängder av egyptier stort civilkurage när de ställer sig framför stridsvagnar och tydligt kräver en bättre demokrati.

5 kommentarer:

Christer Alvin sa...

Jag är helt enig med dig om att vi måste sätta stopp för dåliga avtal och framför allt att vi måste kräva bättre beslutsunderlag till KF. Men som du så riktigt konstaterar, partipiskorna viner på många håll!!

Kerstin Svensson sa...

Moderaterna hade en lång och ingående diskussion gällande "Culmenavtalet" på vårt gruppmöte. Det resulterade i den attsats som Ingvar Lundborg presenterade och som också röstades igenom. Jag tror inte på att en återremiss skulle resulterat i något bättre avtal. Men "vek ner oss", det gjorde vi inte.

Kerstin

Per Wedlin sa...

Att som hyresgäst investera i något man inte äger är i allmänhet en dålig affär. Om det vittnar massor av fall i Hyresnämnden och efterföljande domstolsprocesser. Att Strängnäs gått med på den avtalskonstruktionen är förvånande.

Om den som vill utnyttja en byggnad inte vill binda kapital så är det bättre att fastighetsägaren står för ombyggnadskostnaderna. Hyra och avtalstid förhandlas fram på basis av hur lokalerna skall se ut efter ombyggnad. Fastighetsägaren tar en risk att avtalet inte förlängs efter den inledande perioden. Hyresgästen tar en risk att avtalet sägs upp för villkorsändring och att man inte kommer överens om ett nytt avtal.

För en verksamhet som kommunen avser att driva långt tid så är det bättre att själv äga fastigheten. Värdestegring och frihet att anpassa fastigheten stannar då hos kommunen.

Anonym sa...

Men Kerstin, den attsatsen var väl ändå rätt så intetsägande, och varken ändrar eller förtydligar på något sätt det avtal som nu röstades igenom av er moderater (förutom en).

Nej, det kändes mer som ett ryggkliande mellan majoritet och moderater!

Ett bättre avtal skulle ha en bättre kostnadsutredning som grund och inte ge utrymme för att projektet ska få kosta hur mycket som helst. Nu finns ingen övre gräns, utan det enda som står är att kommunen ska ta alla kostnader som överstiger 10 milj. Hur seriöst är det?

/Birgitta

Dag Bremberg sa...

Om man ska vara snäll, så var det bra att M-gruppen reagerade, men det förslag som en ny M-ledamot lade fram förändrade ju inte avtalet i sig. Vi måste som folkvalda våga ifrågasätta de avtal som inte är bra. Vi vet ju att kostnaderna för den här sortens lokalprojekt alltid dragit iväg. Nu fanns inte ens en prognos för kostnaderna!