måndag 31 januari 2011

Full makt åt fullmäktige

Kvällens möte med kommunfullmäktige bjöd på en hel del intressant. Den som vanligt tjocka bibban med papper som vi fått utsänd plus de som låg på bordet innehöll ett oräkneligt antal fel.
Stavfel och språkfel är ju inte hela världen - fast jag kan ändå tycka att man bör använda stavningsprogram och korrläsa viktiga dokument, som till exempel fullmäktiges arbetsordning, reglementet för kommunstyrelsen och arvodesreglerna. Det är ju dokument som ska gälla i fyra år!
Värre är:
att förslagen endast förankrats i en inre krets av majoritetspolitiker,
att beslutsunderlagen inte klargör vad som innebär förändringar i mål, budgetar, reglementen osv.
att dokumenten till stor del är gamla dokument som man föreslår förändringar i utan att ha kontrollerat om resten av dokumentet stämmer.

Ett par exempel:
1. I förslaget till nya reglementen och ny arbetsordning hade någon ("vi" sade en sosse) strukit att fullmäktige ska hållas på olika orter i kommunen, att ersättare ska ha yttranderätt osv. Det fanns ocksåe ett antal oklarheter.
Därför ansåg vi i oppositionen att vi måste skicka tillbaka hela förslaget och begära att det bereds mer noggrannt och demokratisk innan fullmäktige kan fatta beslut. Så blev också beslutet (minoritetsåterremiss).

2. I förslaget till ny pensionspolicy stod att fritidspolitiker och deltidspolitiker som förlorat pensionspremier när de varit lediga från jobbet måste begära att få ersättning från kommunen "senast sista januari". Alltså idag! Och regeln skulle vara retroaktiv, gällande från 2007.
Jag insåg att vi som berörs, dvs har vanliga jobb, är väldigt få. En pensionerad sosse yrkade bifall och förslaget klubbades.
Men en liten stund senare behandlades förslag om arvodesreglemente. Jag var tydligen den enda som läst det och sett att det innehöll helt motstridiga regler om pension. Det klubbades också och därmed upphävdes det tidigare beslutet.

3. Kommunens första övergripande mål har varit att ha en befolkningstillväxt om 1 procent, under förutsättning att den kombineras med "en hållbar utveckling". (Ett ganska bra mål som jag var delaktig i att få fram.) Men när miljöpartiet kom med i majoritetspakten så ändrades det målet till att man ska ha så hög tillväxt som möjligt, i varje fall är det så jag tolkar majoritetsförklaringen.
Nu ikväll klubbades mål för kommunfullmäktige och då stod den gamla formuleringen kvar. Så nu gäller väl den igen...

Säga vad man vill, men det händer oväntade saker på fullmäktige i Strängnäs...