onsdag 10 november 2010

Högre arvoden så blir alla nöjda?

Den nya majoriteten har - utan minsta försök att nå en överenskommelse med oppositionspartierna - bestämt att en mängd nya politikeruppdrag ska skapas, den arvoderade tiden ska utökas och såväl partistöd som arvoden höjs rejält.

Inte många som protesterar. Moderaterna har tidigare instämt i våra förslag om att minska den politiska byråkratin, men de har förstås svårt att tacka nej till höjd ersättning för deras gruppledare, för det s k oppositionsrådet, för 8-9 moderata presidieledamöter och ett par styrelseordförande samt högre sammanträdesarvoden och partistöd.

Alla får mer!
Så varför otacksamt klaga?
Därför att det kostar och det är vanliga människor som betalar skatterna samt att pengarna kunde använts till mer anglägna ändamål. Kommunens kärnverksamheter har drabbats av brutala nedskärningar i flera år. Jag skulle vilja lägga alla dessa ökade kostnader för politiken på skolorna.
Nu är det i praktiken barnen som får betala - om inte skatten höjs ännu en gång.

9 kommentarer:

Anonym sa...

Jag skulle vilja höra en förklaring från majoriteten om varför de anser dessa ökade kostnader motiverade, hur mycket det kostar och var de pengarna ska tas. Och då menar jag inte över en fika hos Jens, utan seriöst i KF.

/Birgitta E

Christer Alvin sa...

Håller med dig till 100%, Dag. Även vi moderater borde vara starkt kritiska till de omoitverade höjningarna av arvodena och till utökningen av den politiska organisationen.

Dag Bremberg sa...

Birgitta, du har helt rätt. Kostnaderna måste redovisas, och hur budgeten 2011 påverkas.
Christer, mkt bra att du som vanligt står upp och tydligt säger ifrån.
Och du anonyme skribent som skickar osakliga och osanna kommentarer: jag vet vem du är och tycker det är fegt och oräligt att en sosse som blivit invald i kommunfullmäktige beter sig så.

Ann Landerholm (M) sa...

Bäste Dag, nu har Du fått (M)politik om bakfoten. Du satt ju vid samma bord som jag förra måndagen när jag tydligt aviserade att (M) INTE stöder majoritetens uppsvullna politiska organisation. Din debattartikel strax efter valet är en bra utgångspunkt också för vad vi tycker. Färre nämnder, inte en timme mer politiskt tid i arvoden varken till kommunalråd eller andra konstruerade befattningar. Färre politiker - men bättre!/ Ann Landerholm

Dag Bremberg sa...

Bästa Ann, jag beklagar om jag missat något beslut/uttalande från M, men jag har inte uppfattat att ni faktiskt sagt nej till majoritetens förslag.
Dt låter som att vi i princip är överens, men min undran är om ni kommer att tacka nej till erbjudandena om mer arvode till ett s k oppostionsråd för M samt gruppledare för M.
Jag vet ju inte vilka avsikter majoriteten har men det verkar ju som att de försöker spela på en förmodad girighet.

Ann Landerholm sa...

Dag, tycker Du att det är rimligt att 2 mandatsspartier har 20%-tjänst? I så fall borde ju 15 mandat ge 1,5 tjänst;) Skämt åsido. Ett oppositionsråd bör ges samma tid som de fyra kommunalråden har var för sig, låt vara att (M) i grunden tycker att det räcker med ett kommunalråd. V g gruppledararvodena skulle jag personligen föredra en sänkning för alla. Strängnäs kommuns politiska organisation är helt överdimensionerad. Låt oss tillsammans jobba mot den nuvarande majoritetens arvodeskarusell.

Dag Bremberg sa...

Vi jobbar gärna tillsammans mot majoritetens "arvodeskarusell".
Men om man ska vara t 100 procent trovärdig i det så måste man vara beredd att avstå även från arvoden till en själv eller sitt parti.
Jag har inga önskemål om högre arvoden, tvärtom, jag anser att vi kan sänka såväl fasta arvoden till kommunalråd, nämndordförande o gruppledare, samt rörliga ersättningar som bilersättning.
Dessutom bör partistödet sänkas radikalt. Det ger ju inget alls tillbaka till kommunen.
Överens?

Margit Urtegård sa...

Hej Dag!
Jag har bloggat om arvodena:
http://margiturtegard.blogspot.com/2010/11/det-bidde-en-tumme-men-vilken-dyr-tumme.html

Dag Bremberg sa...

Jag tycker att man i dessa diskussioner bör vara varsam och nyanserad. Ingen vinner på att medborgarna uppfattar det som "bråk i sandlådan", som det uttrycktes på tidningens hemsida.
Det stämmer inte att de fyra kommunalråden får 80 % lön enbart för att vara k-råd. Det påståendet från M - som grund för att kräva en egen 80-procentig post - bör nyanseras. Dels är det så att de förväntas leda nämnder motsvarande omkring 50 %. (Visst kan man hävda att de skulle klara det på mindre tid, men det är ändå så uppdragen formats nu.)
Sen bör M påminnas om att när de hade KSO-stolen senast (2007) så fick KSO (kommunalrådet) 100 % och oppositionsrådets arvode sänktes till 75 %. Sen sänktes det till 60 procent. Det finns ingen anledning att höja det till 80 procent nu. Oppositionsrådet har inget ansvar för någon nämnd och får inga nya uppgifter.
Ett problem är att M inte är konsekventa i sina ställningstaganden och att trovärdigheten blir lidande.
Om vi gemensamt ska kunna kritisera det som vissa i M nu kallar "arvodeskarusellen" så krävs att M-ledningen avstår från höjda ersättningar.