torsdag 7 oktober 2010

I Strengnäs tidning skrivs nu om kommunens oväntat stora överskott.
M vill framhålla att pengarna "kommer från (M)-regeringen", men det är ju inte korrekt. De är en del av det som fördelas gm beslut i riksdagen, vilket är skattemedel precis som den miljard kommunen tar in själv.
Det tillskott som kommunen fick är marginellt (och om man ska vara helt korrekt betydligt mindre än om S styrt).
När det var Göran Persson som styrde i riket hörde jag aldrig någon i Strängnäs tacka honom för de pengar som han skickade - som också var en del i den ständiga fördelningen av skattemedel.

Min åsikt om hanteringen av krisen är att regeringen var alltför saktfärdig. Det ledde till att de flesta kommunledningar, inkl vår, beslutade om kraftiga nedskärningar (främst inom skolor, förskolor och äldreomsorg). Sen kom mer positiva besked från staten, och nu visar det sig att vår kommun efter att ha sparkat en massa lärare och annan personal gör ett rekordstort överskott.
Det är inget att skryta med. Kommunen är inte ett bolag.
Kommunledningen borde haft is i magen, dvs värnat kvaliteten i barnomsorg o skola och accepterat att 2010 inte hade förutsättningar att ge ett stort överskott.
Jag påstår att den nationalekonomiska kompetensen inte är den bästa i vår kommunalpolitiska ledning.

Inga kommentarer: