tisdag 14 september 2010

DIN RÖST KAN GÖRA SKILLNAD!

Valet till kommunfullmäktige avgör hur det ska bli med
våra skolor, äldreboende, förskolor, ungdomsgårdar,
hemtjänst och andra viktiga välfärdsfrågor.

Det kan verka som att alla partier lovar samma saker,
men skillnaderna är stora om man ser till vad partierna faktiskt gjort.
Under den senaste mandatperioden har de styrande i Strängnäs kommun gjort kraftiga nedskärningar inom skolan. Lärartätheten har rasat under dessa fyra år.

Endast ett parti har konsekvent i varje budget föreslagit omfördelning från central administration till skolorna - för att öka antalet lärare:
Mariefredspartiet

Vi har tillsammans med andra partier lyckats få stopp på ett antal förslag om nedläggningar av skolor, krympning av räddningstjänsten, flytt av Kulturskolan, olönsamma fastighetsaffärer, flytande villor och ogenomtänkta investeringsprojekt.
Men tyvärr kunde vi inte hindra till exempel miljonrullningen på Campus, ombyggnaden av Thomasgymnasiet till äldreboende, nedläggningen av Selaöhemmet,
flytten av idrottsplatsen i Mariefred och stängningen av fritidsgården i Åker...

Det kunde ha varit bättre.
Men detta är historia.
Nu vänder vi blad!

Inga kommentarer: