tisdag 14 september 2010

NEDSKÄRNINGAR INOM FÖRSKOLAN

Vid kvällens möte med Mariefredsnämnden fanns en lista på besparingsåtgärder. Det är inte så att verksamheterna varit slösaktiga utan det är så att elevpengen till skolan krympt och budgeten i år är för snål även för äldreomsorgen och förskolan.
Det sa vi redan när budgeten klubbades i fjol i kommunfullmäktige i Strängnäs.
Naturligtvis motsatte vi oss ytterligare nedskärningar.
Majroiteten (S, C, FP) backade på mycket, men inte på de planerade besparingarna inom förskolan. Detta trots att daghemspersonalen redan går på knäna. En konsekvensbeskrivning visade på tydliga risker för stress, ökad ohälsa, sämre service, minskad tid för ledning och pedagogiskt arbete.
De föreslagna nedskärningarna inom skolan lyckades vi få stopp för, men det är risk att det bara är tillfälligt; majoriteten gav inte klart besked.

PS. Bifall för Mariefredspartiets motioner om cykelbana längs Munkhagsgärdet samt ett minikrav för lärartäthet.
Det blir intressant att driva dessa frågor vidare efter valet.

Inga kommentarer: