fredag 10 september 2010

DET GÅR SOM TÅGET - ELLER?

Strängnäs kommuns politiska ledning har kört fast. Det är för få som har drivkraft och för många bromsklossar.
Våra kommunikationer bör och kan bli mycket bättre! Kommunen behöver inte vara så flat gentemot SJ.
Vi kan till exempel skapa konkurrens - och samtidigt större valfrihet – genom att återinföra busstrafik till Stockholm.
Kommunen måste också kräva av länstrafiken att det finns bussar som ansluter till alla tåg. De bör helst vara minibussar och de kan gott samordnas med skolskjutsarna.

Vi driver bl a dessa förslag:
• Fler tåg från Läggesta!
• Samordna tidtabeller och biljettsystem!
• Trafik med minibussar Åker-Läggesta-Mariefred!
• Bättre väntsalar med värme vid Läggesta!
• Direktbussar Mariefred-Läggesta-Stockholm!
• Beställningstrafik med taxi till busstaxa!

Inga kommentarer: