måndag 6 september 2010

Utveckling av demokratin på G?

Givande diskussionsmöte om lokaldemokrati ikväll i Strängnäs. Mycket tack vare engagerade Stallarholmsbor, men också människor i de andra kommundelarna verkar det nu kunna bli förändringar i den politiska organisationen.
Det har varit ett fåtal av politikerna som satt sig in i demokratifrågorna, och det har funnits ett motstånd och en ovilja att förändra och/eller släppa ifrån sig makt - oftast outtalat. Ett tag har det sett ut som att de flesta partier i Strängnäs skulle fastna för att lägga ner kommundelsnämnden i Mariefred, liksom kommundelsråden, och istället införa beredningar.
Ikväll verkade de flesta inse att beredningar är maktlösa och att det är risk att de inte kommer att tas på allvar.
Det som behövs är politiskt valda lokalstyrelser som har tydligt beslutsmandat och egen verksamhetsbudget. Helst bör de vara direktvalda på orten.

Vi får troligen med oss S, FP och C på detta, även om de verkar ha en del bromsklossar i partierna. Även M, MP och KD verkar splittrade.

3 kommentarer:

Christer Ståhl sa...

Hej Dag
Gårdagens genomgång av vad KPMG kommit fram med så här långt talar sitt tydliga språk. Beredningsalternativet bör vara skrotat. Tyvärr är det nu samma läge som när Mariefredsnämnden bildades, bråttom, mycket bråttom. Risken är att det drivs igenom något mindre bra.

Anonym sa...

Stark överdift att kalla gårdagens möte för givande.
De som verkligen hade något väsentligt att framföra tilläts inte tala, snacka om märkligt möte. Jag trodde i min enfald att det var medborgarnas och politikernas önskemål som skulle ventileras för att förvaltningen sedan skulle kunna utarbeta förslag till vettig och effektiv lösning på närdemokratin. Istället anlitar kommunchefen fler dyra konsulter(igen!) som ska hjälpa till att styra inriktningen på närdemokratin enligt förvaltningens egna och de nu styrande politikernas intressen.

Om mötet hade varit seriöst menat, borde de som hade konkreta exempel på väl fungerande närdemokrati tillåtits att delge dessa och inte bli hänvisade till ett senare möte.

Pinsamt var också att observera hur styrda dessa konsulter var av Ks-ordförande och kommunchefen.

Sixten Skullman

Dag Bremberg sa...

Ja, Sixten, du har rätt och jag var överdrivet positiv.
Mötet var inte bra planerat.
Det ledde dock framåt, eftersom det blev tydligt att beredningar inte löser de upplevda problemen och flera politiker tog nu tydligt ställning för att det behövs lokala styrelser med beslutsmandat.