onsdag 25 augusti 2010

Sevab igen

Folkpartiet säger återigen nej till förändringar i Strängnäs. I en debattartikel hävdar de att kommunens skuld inte behöver amorteras och att Sevab inte bör säljas.
Den inställningen är nog en förklaring till att FP halveras i valet, enligt väljarundersökningen som ST gjort.
(Den är inte vetenskaplig, men att FP och C kommer att tappa väljare är mkt troligt.)

Folkpartisterna hamnar fel när de framhåller att Sevab ger avkastning. Det har ju varit dåliga resultat i Sevab och därmed dåligt med avkastning till kommunen i flera år. Prognoserna om kommande vinster får man ta med en nypa salt. Nu vill
Sevabstyrelsen helst slippa betala något alls till ägarna.

OM vi ska ha bolaget kvar - eller snarare: så länge vi har kvar ägandet som idag - så måste kommunen iaf se till att få avkastning.
Jag förstår att de politiker som sitter i Sevabstyrelsen är lojala med bolaget - det måste de vara enligt aktiebolagslagen - och vill slippa betala t kommunen.
Men vi som är folkvalda och representerar kommunen kan inte låta Sevab vara en skyddad verksamhet där politiker leker företagsledare.

3 kommentarer:

Per Wedlin sa...

De delar av Sevab som är eller kan komma att bli konkurrensutsatta bör kunna säljas. Det gäller elhandeln, produktionsanläggningarna i fjärrvärmeverket, och avfallshämtning och återvinningsverksamheten.

Fjärrvärmenäten kommer sannolikt att öppnas och då är det bra att nät och produktionsenheter har olika ägare. Det finns utrymme för fler leverantörer.

Avfallshämtning och återvinningsverksamhet har inte upphandlats men måste göras det. Kostnaderna för invånarna i Strängnäs är på tok för höga. Det kan bli en ändring om denna verksamhet inte ägs av kommunen utan handlas upp i konkurrens.

Elnät i S-näs o Mariefred, VA-nät, och fibernät kan kanske ligga kvar i komunalt ägande. Avloppsreningsverket kan komma att bli biogasproducent också. Vem som skall äga denna verksamhet kan diskuteras.

Det gäller att renodla den kommunala verksamheten. Politiker sitter på dubbla stolar när de sitter i kommunala bolag som säljare av tjänsterna och i kommunen som representant för köparna. Det är ologiskt.

Anonym sa...

Det bör vara politiker med kompetens som passar dom olika bolagen som sitter i bolags styrelserna

Dag Bremberg sa...

OM, jag säger OM, det skulle råka finnas ett antal politiker som var experter på elhandel, fjärrvärme, VA, fastighetsförvaltning m.m. så vore det ju bra om just dessa valdes in i bolagsstyrelserna.
Men problemet skulle kvarstå att de kan inte sitta där och representera sina partier eller kommunen. De måste då byta kostym och bli helt lojala med aktiebolaget. Det fungerar inte i praktiken.