torsdag 26 augusti 2010

Därför har skolorna kris

Skolinspektionen kommer med mkt hård kritik mot Strängnäs kommuns skolor.

– Ansvariga för skolan i Strängnäs kommun har hittills inte prioriterat kvalitetsarbete och pedagogiskt ledarskap. Nu måste det till kraftfulla åtgärder för att förbättra skolorna, säger Ewa Hallberg, Skolinspektionen, som ansvarat för tillsynen.

Skolornas kris beror först och främst på att rektorerna tvingats göra sig av med massor av lärare, omorganisera och slå ihop klasser. Nedskärningarna har pågått i fyra år - när S kom in blev det värre än när det var en borgerlig allians.
Nu MÅSTE lärartätheten åter höjas från 7 till 9 lärare per 100 elever.

2 kommentarer:

lasse p sa...

Håller med i mycket av det du skriver Dag. Väsnterpartiet är det partiet som också visar på hur vi ska få mer resurser att skjuta till skolan. Så här ser V, mycket kortfatat, från ett flygblad vi gjort idag, på skolsituatione i Strängnäs kommun:
”Ansvariga för skolan i Strängnäs måste ta ett krafttag för att förbättra skolan” säger skolinspektionen efter en nyligen publicerad rapport.
Nu i valtider vill alla partiet att det ska satsas på skolan. Men att det ser ut som det gör är både M, Kd, Fp, C och S ansvariga för. Det är under perioder dessa partier har varit i majoritet som Strängnässkolorna har försämrats.
Vänsterpartiet har däremot i budget efter budget, genom en mindre skattehöjning, krävt mer resurser till skolan: Mer stödpersonal, mindre klasser och ökat lärartäthet. Våra förslag har alltid röstats ner.
En bra skola är verkligen en framtidssatsning och är det något Vänsterpartiet vill satsa på så är det en bra skola för alla!
Vänsterpartiet Strängnäs kommer fortsätta att arbeta för att:
• Elever med behov av särskilt stöd ska
prioriteras vid resurstilldelningen.
• Alternativ pedagogik ska uppmuntras och
stödjas inom den kommunala skolan.
• Skolklasser inte är större än 25 elever per klass.
• Öka lärartätheten.

Dag Bremberg sa...

Lasse, OK. Det är sant att V är det enda parti - förutom MFP - som konsekvent föreslagit större skolbudget.
Men jag tycker att ni fastnat i att det måste göras med skattehöjningar.
MFP hävdar att det måste till en omfördelning, dvs en tydlig prioritering av skolor och förskolor.

Om ni fokuserade mer på den faktiska kvaliteten i verksamheterna skulle ni kanske också kunna ange ett tydligare mål för lärartätheten. Att den ska "öka" säger ju även moderaterna.