onsdag 18 augusti 2010

Riksintresse eller särintresse?

En medborgare skrev till mig idag och påpekade att om Gripsholms slotts riksintresseområde utökas så kan det vara positivt.

Jag tycker personligen att det känns förlegat att en slottsfogde har stort inflytande över byggnation, det borde helst vara en fråga för de folkvalda.

Men de myndigheter som bevakar riksintresset är givetvis seriösa och kompetenta, betydligt mer så än vissa exploatörer och politiker, som hamnar i ständiga konflikter med myndigheterna för att de tror att de kan göra som de vill.
Gripsholms slott blir inte samma sak om det inte syns på samma sätt i landskapet pga att man bygger högt runtom eller gör en stor marina med höga master.
Man måste resonera seriöst och öppet med intressenterna för att finna pragmatiska lösningar, t ex att man anlägger en del av gästhamnen mot Kölnholmen, helst ända mot Strandrestaurangen.
Ett annat exempel: man kan också kompromissa vad gäller Munkhagsgärdet; gör en parkering närmast staden, avskärmad med träd. Gläd de statliga myndigheterna genom att erbjuda avskärmning el liknande av macken och transformatorstationen.
Kommunen bör också ha respekt för de naturvärden som bl a länsstyrelsen påpekat finns i Fågelsången och Hammaren. Det går att bygga lite, men då måste man ta hänsyn till naturvärdena.

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

Till skillnad från Mariefred inkl Hjorthagen är hela Åkers styckebruks samhälle klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Det gäller också områdena kring Forsa, Forsåker, Krutbruket och den nya tänkta bebyggelsen i Brobyholm. På http://gis.lst.se/lanskartor/ så går det att se hur de olika riksintressena ligger. Markera rutan "Riksintressen" i viewern.

Att ett område är riksintresse för kulturmiljövården är inget hinder för detaljplaner eller att bevilja bygglov. I Åker beviljades t ex bygglov för en två hektars utvidgning av ett industriområde.

Det finns ingen anledning till upphetsning i Mariefred om Länsstyrelsen skulle besluta om utvidgning av riksintresset även i Mariefredsområdet. Det enda det betyder är att exploatörerna och kommunen måste tänka sig för lite extra när ny bebyggelse planeras. Annars kan de som överklagar en detaljplan eller ett bygglov lättare få gehör för ett överklagande.