måndag 16 augusti 2010

Dela Strängnäs? Byta namn?

"Dela inte Strängnäs" utropade ledaren i Strengnäs tidning (EK). Men det är väl ingen som förespråkat att Strängnäs skulle delas.
Det är rätt avslöjande att tidningen så ofta låter "Strängnäs" betyda Strängnäs kommun. Jag noterar idag också att moderaterna i sitt valprogram (f ö med en del intressant nytänkande) talar om "Strängnäsbor".
Detta problem skulle kunna lösas genom att byta namn på själva kommunen, men jag tror inte att "Gripsholms kommun" skulle accepteras av Strängnäsborna - även om det historiskt har funnits ett "Gripsholms län".

Frågan om hur kommunen ska se ut framöver bör diskuteras seriöst. Väldigt lite talar för att den skulle vara exakt som den skapades 1971 i all evighet.
Mycket talar för att vi bör vara mer öppna för samverkan med andra kommuner, även de som ligger utanför länsgränsen. Även om det finns många konservativa politiker som inte vill ändra en bokstav så tror jag att det kommer att bli många förändringar i region- och kommunindelningar.
Varför inte diskutera för- och nackdelar seriöst?
Varför inte göra en opartisk utredning?
(Den som gjordes för åtta år sedan kom inte fram till några större problem, men den innehöll ett "räkneexempel" som pekade på att OM den nya kommunen gjorde massor av investeringar och anställde massor av tjänstemän så skulle skatten höjas.


Men Strängnäs kommun är inte skapad av Gud och det finns inget som säger att det skulle vara effektivt med en kommun på över 30.000 invånare (och planer på att växa med ytterligare drygt 20.000).
En kommun med cirka 10,000 invånare, som Nykvarn, har bättre förutsättningar att skapa en effektiv styrning.
Att avfärda tankarna med att namnet är fel eller att vissa orter (Mariefred och Åker) inte passar ihop känns inte seriöst. Dessa orter är ju redan i samma kommun! Det skulle säkert vara lättare för Åker och Mariefred att höra ihop om de var jämbördiga orter och inte bara småhålor långt ifrån centralorten i storkommunen.

6 kommentarer:

Christer sa...

Hej Dag
Det vi från Åker vill är att bli betraktade som en fullvärdig del av kommunen vi tillhör. I gamla Sovjet körde man med 5-års planer, i vår kommun är det 10-årsplaner på åtgärder i Åkers kommundel. Du kanske förstår vad vi menar...

Dag Bremberg sa...

Ja, jag tror mig förstå. Väldigt många människor på våra orter upplever att de inte tas på allvar i "centralorten". Eftersom jag också bott i Strängnäs tror jag mig förstå ungefär hur många där ser på oss i "periferin".
Tyvärr har jag svårt att se att det någonsin kommer att bli så att man betraktar alla kommundelar som likvärdiga.
Vi ska nog kunna åstadkomma lite decentralisering, men att man i Strängnäs skulle uppfatta Åkers kommunel som lika mycket värd... nej, tyvärr.

Christer Alvin sa...

Intressant förslag med Gripsholms kommun. Varför inte? Gripsholm är kommunens största turistattraktion och känt namn både i Sverige och i utlandet. Det kanske skulle underlätta marknadsföringen av kommunen som turistmål. Fram till ett eventuellt namnbyte så för vi vara tydligare med att säga Strängnäs kommun när vi menar hela kommunen och Strängnäs stad när vi menar staden.

Anonym sa...

Hej Dag, min fråga hänger inte ihop med kommunnamnet utan snarare med partinamnet. Mariefredspartiet arbetar också för att Åkers och Stallarholmen ska vara mer delaktiga i kommunpolitiken i Strängnäs. Då undrar jag varför måste partiet heta Mariefredspartiet och inte tex. Brukspartiet?

//Tommy

Dag Bremberg sa...

Ja, det är en befogad fråga. Vi som startade partiet var Mariefredsbor och då blev det så. Sen har vi diskuterat att byta namn till det här valet, men då hade vi inte fått valsedlar tryckta så...
Annars hade de passar bättre om vi i vårt namn tydliggjort att vi är ett kommunparti som kämpar för utveckling av lokaldemokratin och som prioriterar skolan.
Varken Lokaldemokraterna eller Skolpartiet kändes bra. Inte heller Kommunens väl eller Mariefreds-Åkers-Stallarholmspartiet.

Linda sa...

Ja det är inte helt enkelt att hitta ett slagkraftigt namn som kopplar samman de här mindre kommundelarna i Strängnäs. Nu när jag nyfiket klurat en stund, vill jag föreslå ett namnbyte till Samhällspartiet - en politik för HELA Strängnäs kommun! :)