onsdag 26 maj 2010

Nytt om Åker

Läs på http://www.akerutveckling.se

Alltså: först fattar kommunfullmäktige efter viss tvekan och långa diskussioner ett beslut om investeringen i kraftvärmeverket på 450 Mkr (max). Sen blir det 500 Mkr - och sen tillkommer en ledning t Åker-Mfd, som uppges kosta ca 92 Mkr.
Hade KF tagit beslutet om det varit känt att det skulle bli runt 600 Mkr?

Dessutom planerar tydligen Sevab att investera i nya, fina lokaler. Bl a för att rymma VA-personalen som bolaget tog över från kommunen. Är detta klokt, återhållsamt koncerntänkande?

Jag är djupt orolig för att Sevab - och därmed kommunen - ska hamna i mkt allvarliga problem om ett par år. Det må finnas driftiga personer i bolagsledningen, men det är ju inte de som kommer att få betala notan.
Bolaget har enorma skulder, som man nu utökar, och man håller på med för mycket olika saker.
Strängnäs kommun bör genast efter valet sälja av delar av Sevab, alternativt överlåta sin andel till nuvarande minoritetsägaren Eskilstuna.

1 kommentar:

Per Wedlin sa...

En rättelse: De 92 Mkr avser nog ledningen hela vägen från Strängnäs. Annars blir det orimligt. Det var i alla fall den uppfattning jag fick i ett samtal med Joel Lybert.

Jag tror på en i princip horisontal delning av Sevab där den övre delen helt säljs bort medan den undre helt eller delvis kan stanna i ett kommunalt nätbolag. Med det undre menar jag, elnät i S-näs o Mfd, fjärrvärmenät och VA.

El- och fjärrvärmenäten skulle dock också kunna säljas. Största delen av elnätet i kommunen ägs ju av Vattenfall. Energimarknadsmyndigheten prövar nätavgifterna vilket de även skall göra för fjärrvärmenäten som kan komma att öppnas. TPA-utredningen skulle lämnat sitt betänkande den 30 april i år men är grovt försenad.

Kvar i Sevab skulle då vara fjärrvärmeproduktion, avloppsrening (som kan ge intäkter med biogasproduktion) samt reserv- och industrivattenförsörjning, elhandel och återvinningsverksamhet.

Avfalls/återvinningsverksamheten måste handlas upp av kommunen avseende det som ligger inom det kommunala avfallsmonopolet för hushåll. Det har inte gjorts. Det är en verksamhet som mer och mer ifrågasätts. Prishöjningarna på metallskrot, och råvaru- och energiåtervinningsmaterial de senaste 10 åren borde inte ge hushållen som står för stor del av insamling och sorteringen ökade kostnader. Det är dags för hushållen att kräva betalning – inte betala!

En delning och utförsäljning av Sevab är en mycket viktig fråga med många tekniska och ekonomiska frågeställningar. Men det är dags att utreda detta nu.