måndag 31 maj 2010

Positivt på kommunstyrelsen

Ja, det var ett tag sen, men nu är jag åter beredd att hävda att det kan bli konstruktiva diskussioner och bra beslut i kommunstyrelsen.
Ledamöter av alla partifärger bjöd till idag. Sen kanske vissa beslut beror på att vi närmar oss ett val.

1. Satsning på ungdomar, genom att dels ge dem vettig sysselsättning, dels skapa ett antal kommunala jobb, dels vara konsekvent i reaktionerna mot skadegörelse, Bra! Framförallt beror det på tjänstemannen Arne Rutgersson som är seriös och ambitiös. Ett frågetecken bara för hur nuvarande majoritet tänkt sig att finansiera satsningen nästa år.

2. Klimatplan. Förslag fr samme tjänsteman - med samma innebörd som Mariefredspartiets motion som avslogs 2008. Bara att glädjas att det nu tycks finnas total enighet!

3. Strategi för energisparande. Precis samma där.

4. Digitala utskick. Vår motion fick stöd av kommunstyrelsen, det fanns ett förslag om att genomföra detta endast begränsat, men det blev faktiskt avslag på det förslaget.

5. Datorer t politiker. Förslag om att utreda kostnaden för att erbjuda bärbara datorer eller iPad. Det var inte min idé, men jag yrkade på det, och det glädjande var att det bifölls med 9-4, tack vare att ett par av sossarna röstade efter egen övertygelse. Sällan det händer, så jag lyfter på hatten.

6. Utredning om upphandling av skolmaten. Enigt beslut.

7. Skrota idén om ett näringslivsbolag. Enigt beslut.

8. Beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med lokalbesparingar.

9. Valfrihet inom hemtjänsten. Majoritet för att fortsätta på det spåret, men kostnaden var inte ordentligt utredd, så jag avstod från att delta i beslutet. Hoppas på en bättre redovisning innan beslutet fattas i fullmäktige.

10. Detaljplan för ny IP i Hammaren. Förslaget innebär en delad IP utan ordentlig förbindelse emellan, vilket strider mot lagkraven på tillgänglighet. Vi har tidigare påpekat detta, men frågan är blockerad av prestige. Jag avstod fr att delta i beslutet.

11. Budget: majoritsalliansen föreslår en försiktig budget med litet överskott 2011. M-KD-SP förordar att några miljoner flyttas från kommunkansliet till bl a skolorna. Ett steg i rätt riktning, men väldigt blygsamt med tanke på de extrema nedskärningar som gjorts de senaste åren.

Det sista var ju inte så positivt, men det mesta var ändå det...

2 kommentarer:

Christer Alvin sa...

Ja, det mesta gick ju enligt oppositionens väg. Kanska är det så att när valet närmar sig vågar man inte ta strid i frågor som man vet att man inte har en tillräcklig oponion bakom.

Christer Alvin sa...

Ja, det mesta gick ju enligt oppositionens väg. Kanska är det så att när valet närmar sig vågar man inte ta strid i frågor som man vet att man inte har en tillräcklig oponion bakom.