måndag 26 april 2010

Fullmäktigerapport

I korthet, timmen är sen:

1. Jag yrkade på en förändring i årsrapporten: att det skulle stå att antalet arbetstillfällen faktiskt minskat, inte ökat. Det förslaget stödde kommunalrådet Jens P, så det gick igenom.
2. Debatt om årsredovisningen, sedan Jens varit självberömmande på ett sätt som provocerade ett antal oppositionspolitiker. Jens var dock en smula självkritisk när han erkände att besparingarna "kanske varit tuffa". Jag underströk att det har de absolut varit, och det är barnen som fått betala.
3. Ägardirektiv f kommunens bolag. Ett illa berett förslag sågades och skickades tillbaka genom beslut om minoritetsåterremiss. Eftersom majoritetspakten inte vill backa en millimeter så blev det en votering även denna gång.
4. Verksamhet för demenssjuka i Mfd: förslag om att skrota planerna. Jag yrkade på att de skulle genomföras så snart som ekonomin tillåter - och då menar jag nästa år. Det stöddes lite oväntat av S, och det blev bifall.
5. Motion om nollbasbudgetering fr KD. Avslogs med knapp majoritet.
6. Motion om åtgärder f att stötta unga tjejer fr MFP. Bifall.
7. En rad nya motioner inlämnades, bl a fyra fr MFP. (Förra gången fem.)

Inga kommentarer: