måndag 1 mars 2010

Ryborgsbyggande drevs igenom

Kommunstyrelsens majoritet drev idag genom att ett byggbolag ska få köpa Ryborgsmarken i Mariefred. Bolagets avsikt är att klämma in ett 30-tal kåkar där.
Vad som är kommunens politiska mål är fortfarande ett frågetecken. Exploateringschefen säger att byggnationen troligen blir mindre och att den kommer dröja 6-7 år pga överklaganden etc...

Men det var inte kärnfrågan, utan hur det kunde komma sig att förslaget om försäljning plötsligt poppade upp, utan att någon politisk diskussion förts. Återigen ett exempel på en märklig markaffär som inleds med propåer fr ngn byggherre, inte genom diskussion och beslut om hur marken ska användas bäst ur ett samhällsperspektiv.
Samhällsplaneringen lyser med sin frånvaro.

Fd mäklaren, numera kommunalrådet Björn Lind motiverade affären med att kommunen snabbt behöver få in pengar. Ett argument som klingar ihåligt när han samtidigt säger att det kommer dröja länge innan detaljplanen klubbas - och innan dess blir det inga pengar. Är det även sossarnas inställning, att sälja av all kommunal mark?

Det har varit många märkliga markaffärer under de senaste åren och uppenbarligen finns ingen verklig vilja hos majoriteten att åstadkomma en mer genomtänkt och förankrad samhällsplanering.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Det blir bara mer och mer tydligt att den politiska styrningen för en genomtänkt samhällsplanering är noll. Kunskapen saknas hos majoritetens politiker, och skrämmande nog även på tjänstemannasidan.

Hur tänker man när man går igång med en process som beräknas ta 6-7 år pga överklaganden??? Området är litet och ger ju faktiskt ingen jättevinst (om än någon) till kommunen.

Det finns många frågor i den här affären, och bara väldigt förvirrade svar.

Birgitta E

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Det är viktig med god samhällsplanering. Jag har skrivit om Benningeområdet: http://margiturtegard.blogspot.com/2010/03/margaretha-furustrand-fp-vill-salja.html

Mats Werner sa...

Som jag sade på KS: ur kommunens synpunkt vore det väl betydligt mer intressant att få snurr på Hammaren-byggnationen som ska bekosta den nya "förbifarten" Hammargatan, än detta område som aldrig ens diskuterats politiskt utanför Planberedningen.

Och var lugna besvärsskrivelsen över KS-beslutet ligger klar och väntar på anslagsbeviset.
Eftersom jag är justeringsman har jag dessutom åter tvingats konstatera den näst intill amatörmässiga ordförande-sekreterar-funktionen i KS. Felaktiga deltagarlistor, felaktiga voteringsredovisningar m.m.
Inte underligt om det blir konstigt!

Mats Werner sa...

En i sammanhanget remarkabel kommentar från Ulf Chrichton på Bommersvik: Stavlund/Bresshammar vill kommunen detaljplanera och SEDAN sälja till högstbjudande! Varför är det väsentligt där men inte vad gäller Ryborg?
Det är ju i mina ögon den rätta hanteringen.