söndag 28 februari 2010

Enkätresultat: viktigast med mer personal på förskolor och skolor

Enkäten som legat här på bloggen, men som Mariefredspartiet också genomfört genom utdelning av frågeformulär gav följande resultat. Frågan var:

VAD TYCKER DU ÄR VIKTIGAST?

1. Fler vuxna på skolor och daghem 41 röster
2. Lokalt odlad och lagad skolmat 37
3. Utbyggnad av cykelbanor 33
4. Utvecklad lokaldemokrati 28
5. Bättre kommunikationer 27
6. Bättre trafiksäkerhet 26
7. Mer personal på äldreboende 24
8. Upprustad IP och ny sporthall 24
9. Klimatåtgärder 23
10. Större bibliotek i Mfd 11
11. Stöd till Aktivum 11
12. Ny hamnplan 6

1 kommentar:

Dag Bremberg sa...

Min egen kommentar:
Alla enkäter har brister och det här är naturligtvis inte statistiskt säkerställda resultat.
Ändå är det en tydlig fingervisning om att barnen är viktigast, även frågan om skolmat handlar ju om barnens bästa, liksom i viss mån cykelbanor.
Den lokala demokratin vill Mariefredsborna utveckla och det finns ett stort intresse av att förbättra kommunikationer och trafik.
Däremot ska vi inte prioritera omläggning av hamnplanen. Det sistnämnda är för övrigt en sak som jag är starkt kritisk till. Önskemål från ett hamnföretag och en (fd) restaurangägare kan inte väga tyngre än behoven av investeringar i förskolor, skolor, äldreboende, cykelbanor och sportanläggningar.