tisdag 2 mars 2010

Fel att sälja Benningemarken nu

En majoritet i kommunstyrelsen drev igenom att Benningefastigheten nu kan säljas till Europaskolan/Roggeskolan. Det talades visserligen även om uthyrning och att det skulle göras till marknadspris, men det framgick av det som Björn Lind sa att man i praktiken redan bestämt sig för att acceptera ett bud från Europaskolan.
"Vi behöver få in pengar som vi kan använda till annat i kommunen."

Margit skriver om detta på sin blogg idag. Min kommentar:

Friskolorna ska varken gynnas eller missgynnas. Det borde vara självklart, men så är det inte i vår kommun. Personer i ett visst parti vill inte att "skattemedel ska gå till privata företag", medan personer i vissa andra partier vill gynna en friskola på alla sätt.
Barnen på Roggeskolan ska absolut inte tvingas bort, därför bör skolan ges möjlighet att få ett långsiktigt, 7-10 år, avtal med marknadsmässig hyra.
Det är orimligt att sälja marken till hyresgästen innan ett politiskt beslut fattats om vad marken bör användas till. Det står ju i översiktsplanen att det ska vara bostäder där. Om man vill ändra det till skoländamål så visst, men då ska det fattas beslut om det innan försäljning.
Tyvärr saknas som vanligt helt ambition att ha någon som helst samhällsplanering.

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Dina kommentarer kring gårdagens - i många stycken mycket pinsamma (för majoriteten) - kommunstyrelsemöte har också jag nu berört på min blogg.

Jag vet som sagt inte om besluten om Benninge och Selaöhemmet blev så riktigt bra ändå med tanke på att det ursprungliga beslutsförslaget åtminstone hade gett oss en återremissmöjlighet redan på detta stadium i KF. Förhoppningsvis återkommer dock möjligheten.

Dag Bremberg sa...

Mats, vi har samma syn här.
Vi bidrog till att beslutsformuleringarna blev något bättre, men det framgick ju sen av mäklarens uttalanden att affärerna redan var i princip klara.

Frågan debatteras även på Margits blogg. Ett förtydligande av mig:
visst kan man tycka att det är en bra, långsiktig lösning att sälja en skolfastighet, i st f att riva och exploatera marken f bostäder.
Men. Varför har kommunledningen i detta fall valt att helt bortse från översiktsplanen (samtidigt som man hävdar att Ryborgsmarken måste bebyggas med villor, för att det i FÖP:en står att bostäder är är en tänkbar användning i framtiden.)

Och. Varför ville kommunledningen endast ha en "förhandling med hyresgästen"? Varför ville man inte ge ev andra intressenter en chans att bidra till att det blir ett marknadspris. Låt vara att det kanske inte står skolföretag på kö, men varför inte hantera detta öppet och opartiskt?

Varför binda upp SFAB med ett sådant beslut, samtidigt som SFAB ska ges "fria händer", när det gäller hanteringen av Selaöhemmet???

Inkonsekvensen hos kommunledningen
bidrar inte till att öka förtroendet för Strängnäspolitiken.