måndag 8 mars 2010

Medborgarna missnöjda

Patrick skriver på sin blogg i dag:

"Strängnäsborna inte nöjda med kommunen
Tidningen Dagens Samhälle har sammanställt ett nöjdhetsindex baserat på SCB-statistik. De variabler tidning fört samman är: "Bra att leva i", "Kommunal verksamhet" och "Möjlighet till inflytande". Uppgifter om 190 kommuner finns tillgängliga i SCB:s databaser. Strängnäs hamnar på 177 plats. Klart under genomsnittet. Jag konstaterar att det är ännu en i raden av bottennoteringar i de olika index som Dagens Samhälle gjort det gångna året. Det är dystert och ger en signal om att det behövs krafttag."

Bara att instämma.
Vi ska inte gå och vara missnöjda vi ska använda vår kraft till att driva fram en positiv utveckling!

7 kommentarer:

Christer ståhl sa...

Hej Dag
Observera att resultatet baseras på sCB frågor gjord våren 2008..

Dag Bremberg sa...

Ja, jag vet, det är inte ett missnöje som beror enbart på S. Om det vore så enkelt. ;-)

Men C och FP som suttit länge vid makten - och struntat i ett flertal undersökningar som gett usla omdömen - borde för länge sen ha lyssnat på våra förslag om medborgardialog, decentralisering till kommundelarna och större öppenhet.

Mats Werner sa...

Vofför e' Du inte här på Bommersvik?

Patrick aka Bee sa...

Dag,
Du pekar på några viktiga och bidragande faktorer till att det är så här i kommunen. Det dåliga politiska klimatet, med misstroende och annat, innvånarnas besvikelser beror på att majoriteten inte för en dialog men vare sig oppositionen eller medborgarna (när inte media är med nota bene). Och att de är inte öppna med sina agendor eller sina förehavanden.
Lägg därtill att majoriteten gärna vill synas men inte bli granskad, och att vår lokala tidning ST konstant undviker att förklara hur kopplingar mellan olika särintressen i kommunen påverkar politiken. Sådant gör att politikerna i kommunen har ett väldigt lågt förtroendekapital, vilket också avspeglar sig i attityden till kommunen som helhet.

Dag Bremberg sa...

Politiker som säger att de inte vill diskutera saker med oppositionspartiernas ledare, "för att det kan hamna på bloggar", förtjänar inte något större förtroende.
Våra medborgare visar att de inser att det inte fungerar bra och att de inte går på vad som står i kommunens egen propagandatidning.

Dag Bremberg sa...

Mats, jag är inte bara politiker jag är pappa också... samt anställd med arbetsuppgifter som inte så lätt kan läggas åt sidan under två arbetsdagar. Den kommunala planeringen utgår tyvärr ifrån att alla är kommunanställda, ombudsmän eller heltidspolitiker.

Mats Werner sa...

Dessvärre alltför sant! Dock ett par intressanta och givande dagar ur fler aspekter. Alla vill ha mer av det som inte finns!