torsdag 25 mars 2010

FLER VUXNA I SKOLORNA

I kommunens skolor har antalet lärare rasat de senaste åren.
Det är inte – som vissa påstått – en anpassning av ”kostymen” till ett lägre elevantal.
Det är i själva verket nedskärningar som inneburit betydligt lägre lärartäthet. Vi ligger nu på cirka 7 lärare per 100 elever (!) -långt under rikets genomsnitt.

Detta innebär i praktiken sämre arbetsmiljö, större otrygghet och givetvis också sämre förutsättningar att bedriva undervisning med kvalitet.

Det får inte vara så att barnen ska vara buffert för tillfälliga ekonomiska svängningar. Därför måste det finnas gränser. Att använda nyckeltalet lärartäthet som ett minikrav på skolorna är nödvändigt.

Mariefredspartiet har konsekvent förespråkat och föreslagit en högre elevpeng i syfte att uppnå en lärartäthet (9) som är klart högre än vad kommunens politiska majoritet beslutat.
Vi lämnar nu in en motion som inte syftar till att genast uppnå vår önskade nivå, utan till att få en bättre planering. Lärartätheten kan vara ett verktyg för bättre kontroll, i syfte att skapa stabilitet och arbetsro på skolorna.

Yrkande:
Att kommunens skolor ska ha ett minimikrav för lärartäthet.

Inga kommentarer: