måndag 22 mars 2010

"Härskarteknik"

I dagens ST står det att jag anklagar ordföranden i Mariefredsnämnden, Björn L, för "härskartekniker". Snarare var det så att jag sa att han försökt använda härskarteknik, men att han inte hade tillräcklig kunskap eller auktoritet för att jag skulle låta mig tystas.

Saken är att jag först muntligt och sen skriftligt begärt att få upp tre frågor på agendan, redan innan februarimötet med nämnden, och sen upprepat inför marsmötet.
Ordföranden valde att låtsas som att han inte läst eller förstått... En av frågorna, rörande den planerade nya ÖSLJ-byggnaden tog han nu med på agendan. Men den var väl inte känslig, eftersom det inte var något bostadsprojekt.

Frågan om Målartorp, där det finns ett förslag som var under utställning och där yttrande skulle avges senast 12 mars, den var för känslig. Den ville han inte ha diskussion om. Mitt förslag om att nämnden skulle yttra sig vägrade han att behandla.
Inte heller frågan om Ryborg - som drevs fram genom en hantering som är så långt ifrån öppen och korrekt som man kan komma.

Se även inlägg nedan.

5 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Jag har nu fått juristutlåtande:
1. Ledamöter har rätt att väcka ärenden som kan leda till beslut (inte bara ställa frågor eller ta upp en diskussion.)
2. Ärenden måste inte beredas innan nämndmöte.
3. Beslut kan fattas även i ärenden som väckts vid sittande möte.
4. Beslut i nämnden fattas med enkel majoritet, ingen har vetorätt.

Dessa fyra punkter bör Björn L begrunda. Någon ursäkt eller erkännande av sina misstag förväntar jag mig dick inte.

Anonym sa...

Helt rätt Dag, stå på dig.
Meningen med mötena är att alla skall kunna lämna synpunkter.
Ni sitter inte där som publik.
Märklig inställning att Björn L. inte lyssnar...
/lantis

Anonym sa...

Vi som sitter i BUN har fått lära oss att det finns ingen begränsning på förslag som kan läggas vid sittande bord. Centrumskolan med en ca kostnad på 60 milj var ett sånt förslag. Men det är klart vi hade en timme på oss eftersom vi fick förslaget till förmötet.
Så majoriteten, dit Björn hör borde känna till reglerna.
Kerstin

Anonym sa...

Jag glömde skriva, GE DIG INTE.
Kör terriermetoden, kläffs tills han hör dig.
Kerstin

Dag Bremberg sa...

Kerstin, jag fortsätter att morra, och om det behövs visar jag tänderna...