fredag 5 februari 2010

Ryborg igen!

Förslaget om att sälja Ryborgsområdet till en exploatör poppar upp igen, oförändrat, på nästa sammanträde, 15 feb, med kommunstyrelsens AU.
All kritik, alla frågor, alla protester spelar tydligen ingen roll.
Till en början var jag mest undrande över hanteringen. Sen när jag inte fick några svar blev jag väldigt fundersam. Nu börjar jag bli misstänksam när jag ser att exploateringschefen vidhåller att man ska sälja till en av de tre anbudsgivarna - som lagt ett förslag som är orealistiskt, för det innebär så hård exploatering och lämnar inget utrymme för den tänkta cykelbanan.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Byggbranchen har en stark lobby i folkpartiets representant. Har inte sett något annat komma från folkpartiet.
Så några procent av befolkningen
får en bygg-kramare.
Sett till hur Läggesta exploaterats,
med placering av dagis och rondell, så kan väl ingen bli förhoppningsfull
om en smart lösning för Ryborg.
Konstigt nog utvecklas inte Mariefred med nybyggen utan lösningarna gör trafik och miljö mer rörigt och disharmoniskt.
Utgå ifrån att biltrafiken får ett bra flöde, inte en rondell i varje korsning.
Det totala misslyckandet är vid trekanten, rondell och vägkorsning,
alla besökare till Mariefred måste undra över 'planeringen'.
Byggande kan göras så att det gillas av skattebetalare i Mariefred.
/pendlare

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Varför har inte Stallarholmen någon FÖP.

Enligt kommunens hemsida är det 8 olika områden som är aktuella för byggnation.
Kan det vara sant att man bebygger mark utan en genomtänkt plan för samhället Stallarholmen.

Ha det så bra Cattis

Dag Bremberg sa...

Hej, Cattis!
Ja, det är tokigt. Även Åker saknar Fördjupad översiktsplan. För Hedlandet är en i princip färdig.

För Mariefred finns ju en FÖP, men den är inte alls bra, den är snarast en lista på alla tänkbara exploateringar av obebyggd mark. En FÖP bör utgå ifrån allmänintresset, dvs flertalet medborgares behov och önskemål. I det bör ingå bl a att värna såväl natur som den gamla småstadens karaktär.