fredag 5 februari 2010

Gör om den politiska organisationen!

Motion:
Det stora antalet kommunala nämnder i Strängnäs kommun är inte tidsenligt. Detta av flera skäl:
· det är ett problem att få fram över hundra ledamöter och ersättare till dessa.
· omsättningen av ledamöter är stor, sannolikt för att nämnderna ofta upplevs som maktlösa och närmast meningslösa, då besluten i praktiken fattas på annat håll.
· det är ineffektivt att ärenden sänds runt på remiss i flera månader innan beslut kan fattas.
· de flesta frågor är inte av karaktären att de kräver att politiker ska ha expertkunskaper om t ex teknik eller kultur; snarare fordras kännedom om lokala förhållanden och medborgarnas/brukarnas önskemål.

Många kommuner har mer eller mindre avskaffat de gamla nämndstrukturerna och valt andra former för politiska diskussioner och beslut. En variant är att ersätta nämnderna med utskott under KS, en annan att ha beredningar direkt kopplade till KF. En tredje variant som vi gärna vill lyfta upp är att ha beslutsorgan med ansvar för ett geografiskt område.

Mariefredsnämnden har haft sina brister, men har delvis fyllt ett behov. Det vore synd att inte ta tillvara på de goda erfarenheterna. En möjlighet är att skapa politiska organ med beslutanderätt även för de andra kommundelarna. Huruvida de politiska organen ska vara nämnder, utskott, beredningar eller styrelser tål att diskuteras.

Viktigt är att de olika alternativen för en framtida politisk organisation faktiskt blir föremål för öppen diskussion före valet, så att organisationen inte bara blir en del i en förhandling efter valet om hur maktpositioner ska fördelas.

Yrkande:
Att demokratiberedningen ges i uppdrag att före valet lägga fram förslag på en ny politisk organisation.


Dag Bremberg Birgitta Elvingson
(Mariefredspartiet)

8 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jättebra!
MEN - Du vet vad "di lärde" säger - det är den nya majoritetens rätt att bestämma efter valet! Men föröska duger! Droppen kanske urholkar tillräckligt mycket den här gången. Vi stöder!
Förmodligen blir svaret att Demokratiberedningen redan har uppdraget. Och vi vet ju vad det innebär om Leif Lindström, Tage Berglund, Barbro Söderberg och Anton Nordström ska "tänka nytt".....

Kerstin sa...

Ja Dag, det har varit min åsikt också, att beslut om en ny politisk organisation ska vara klart innan valet. men viljan till förändring tycks inte så påträngade i rådande majoritet. Bl.a. har ju Leif Lindström deklarerat att socialdemokraterna vill ha en "äldrenämd" (fler politiker med arvode) och nu har han förklarat för Stallarholmens kommundelsråd att han inte ser något behov av kommundelsråd. Hela hanteringen av Selaöhemmet visar att en äldrenämn med s majoritet inte anser sig behöva något kommundelsråd. Det känns inte speciellt demokratiskt när socialdemokraterna, det största och tongivande partiet i majoriteten så tydligt anger sina åsikter och det är knappast troligt att C och fp kommer att sätta emot. Så att få till stånd ett förslag före valet är väl knappast troligt. Men du har helt rätt i att en diskussion gällande den politiska organisationen skall äga rum före valet. Inte bara för förhandlingar om maktpositioner utan helt enkelt för att det gynnar demokratin. Efter valet är det risk för låsningar och även partier med vågmästarroll.

Kerstin

Dag Bremberg sa...

Mats o Kerstin! Kul att vi är på samma spår.
Synd att demokratiberedningen blev avlövad.
Håller med om att det är liten chans att få liv i den, men vi kan i alla fall ha en öppen diskussion "helt enkelt för att det gynnar demokratin".

Dag Bremberg sa...

Ang KF och det som stod i tidningen i dag; vad KS "valde" att besluta. Det var ju en omröstning 7-6, där alltså sex av oss förordade ett fullmäktige med 51 mandat. Vad jag förstått tycker även mp och v likadant. Bra att hela oppositionen är enig!

Patrick aka Bee sa...

Dag, det här är en utmärkt utgångspunkt för ett gemensam5 utspel inom oppositionen.

Dag Bremberg sa...

Patrick, det vore ju bra!

Anonym sa...

Gnällde lite grann idag på denokratiberedningens möte. Jag har nu suttit där sen 2006 och ingenting har hänt. Vi pratar fortfarande medborgardialog . Jag tycker att vi slösar med skattemedel när vi sitter där! En riktig medborgardebatt inte dialog är vad jag vill ha, samt lite driv dialogen. Politik behöver inte vara liktydligt med =stillastånde vatten.
Gäsp :-)
Kerstin


Kerstin

Anonym sa...

När jag blev aktiv i politiken och var med om att starta Mariefredspartiet, så fick vi rätt så många påhopp. Framförallt några från s höjde sina röster och menade att vi skulle låta dem som kunde politik hålla på med det, för det var minsann inte så lätt och vi skulle nog märka hur tungrott det var ... osv.

Ja, med den inställningen så är inget lätt, och är man tung så blir det tungrott. Någon medborgardialog/-debatt eller driv på initiativ av majoriteten känns avlägsen. Jag förstår verkligen din frustration!!

Vi får ändå hoppas att de inser vikten av att diskutera den politiska organisationen före valet!

Birgitta E