söndag 22 november 2009

Var finns visionerna?

Strängnäs kommun ska besluta om en ny vision, som ska vara styrande för politiken och verksamheterna de närmaste 10 åren eller mer. Det är bra och kommunalrådet Jens P ska ha en eloge för att han försökt att driva denna diskussion.
Men bland de ledande politikerna är visioner en bristvara. Det syns t ex genom att vissa politiker inte öht orkar tänka framåt, utan bara ser bakåt. De säger att "vi beslutade ju om en vision 2006 kan inte den få gälla till 2020?" Det var en vision som formulerades av en tjänsteman- som nu slutat - och som aldrig utsattes för någon politisk diskussion innan den klubbades.
När Mariefredspartiet kom in i fullmäktige så var det första vi gjorde att påpeka att visionstexten var luddig och påminde om en mäklarannons. Vi föreslog bl a att den skulle kompletteras med några meningar om barn, om demokrati och om hållbar utveckling. Det avfärdades med enda argumentet att visionen var klubbad (läs: huggen i en runsten).

När visionsdiskussionen nu ändå inleddes 2009 så blev jag förvånad att det inte hördes någon enda idé från sossarna och knappast heller från de lokala högerpolitikerna. Om man inte har idéer och visioner varför håller man då på med politik?
Det är en fråga vi ofta ställt oss. Det enkla svaret är "makt", men jag vill ändå tro att det finns ideal och värderingar hos de allra flesta folkvalda. Kalla mig naiv, om ni vill.

Jag återkommer om detta.

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Visst har vi visioner, Dag! Du må anse dem luddiga och Du må sakna vissa inslag, men vi jobbade oerhöt mycket politiskt med den vision som antogs med bred majoritet - för att inte säga total, år 2006. Dt var ingalunda någon produkt av Jan Heimdahl. Den grundlades i djupgående diskussioner bl.a. på den stora Solbackakonferensen.

2006 års vision är vår vision. En vision som vi anser fortfarande håller. Om somliga avser att ändra den efter tre år så är det ju knappast någon vision, eller hur!

Och det är just det jag menar när jag säger att politiker - inkluderar även Dig Dag - saknar all uthållighet och konsekvens och därmed är långtidsplanering i politiska sammahang uppenbarligen ett överflödsarbete om det som t.o.m. ska gälla längre än en långtidsplan måste ändras innan ens en mandatperiod gått!

Och kom inte och säg att Jens Perssons formuleringar är ett uns bättre än de som ännu gäller.

Dag Bremberg sa...

För att långsiktig planering ska bli möjlig måste man börja med steg 1, dvs en genomtänkt och förankrad vision.
(Att ha en konferens för endast särskilt inbjudna, men ingen dialog med medborgarna och ingen fullmäktigedebatt; det är inte att göra tillräckligt, Mats. Lite självkritik skadar inte.)

Nej, jag påstår inte att det förslag som nu lagts är bra. Jag återkommer strax med synpunkter på det.

Mats Werner sa...

Vad mernar Du med "ingen fullmäktigedebatt"? Var det någon som bad alla att hålla käften?

Mats Werner sa...

F.ö. Dag, vill jag påstå att den stora Solbackakonferensen bestod av en väl sammansatt grupp representanter för samhällsinvånare i vår kommun. Allt ifrån skolelever till industriledare. Kulturfolk och näringslivsfolk. Sammansatt enligt alla de tänkbara kriterier som vi godkänner för de olika former av medborgardialog som i vart fall jag fått lära mig under åren i SKLs nätverk för just medborgardialog.

Och den gav ett oerhört mycket större och bättre resultat än vad det patetiska försöket tuttifruttialliansen genomförde på P10 gjorde.

Anonym sa...

För mig är en vision en tanke om hur vi vill ha det i framtiden. Den måste vara föränderlig, eftersom vi som kommun ingår i ett mycket större sammanhang. Vi måste kunna influeras av omvärlden, utveckla våra tankegångar, och göra visionen tydligare vartefter vi får nya kunskaper.

Birgitta E (mfp)

Mats Werner sa...

Hej Birgitta!
Felet med Ditt resonemang är att om en "vision" ska vara så snabbt föränderlig blir den inget annat än den strategiska planen. Och det är OK, men då ska vi bara jobba i det korta perspektivet och skippa långtframsynen.
Och det gör vi ju de facto hela tiden. Det är ju därför jag tjatar om att det vore ärligare om vi alla invånare en gång i månaden samlas på Västervikstorget och genom handuppräckning bestämmer vad tjänstemännen ska ha för sig till nästa möte.

Jan Eriksson (sp) sa...

Det är skillnad på snabbt föränderlig och föränderlig. Tycker det var bra skrivet Birgitta, ser inget fel i ditt resonemang.