måndag 23 november 2009

Kritik mot förslag till en ny vision

Det förslag till ny vision som nu tagits fram av en tjänsteman anser jag vara mycket trevligt formulerat, men det skjuter vid sidan av målet.
Syftet med visionen är att den ska vara vägledande för det politiska, interna arbetet med målstyrning. Visionen ska inte användas externt för att locka turister eller inflyttare. (Det har man andra skrifter till.)

Exempel: det är inte meningsfullt att inleda en vision med att tala om att vår kommun ligger "mitt i Mälardalen".
Om vi bortser från att detta nog skulle ifrågasättas av andra kommuner, så kan vi ändå konstatera att den geografiska placeringen inte kommer att förändras till år 2020. Samma invändning har jag emot konstaterandet om "närheten till Mälaren". Vi kommer inte närmare sjön, särskilt inte om vi bor i Länna.

Bra saker som finns med i förslaget (men som riskerar att försvinna) är bl a:
Nytänkande, inflytande, trygghet och delaktighet, liksom goda kommunikationer etc.
Sen ska man inte räkna upp för mycket och det är tveksamt i vilken mån vi kan styra att företagens ska vara "innovativa" eller att kulturlivet ska vara "spännande". En kommunal vision ska inte innehålla allt.

Inga kommentarer: