lördag 21 november 2009

Patriotism kan bli så fel

I kvällens Skavlan (som f ö blivit så snuttifierat, och där man gärna hört Hasse Alfredsson mer), så blev det en kort debatt om vad patriotism är. Gästande amerikaner använde begreppet som något positivt utan att reflektera över vad patriotism kan leda till (krig).

“Patriotism is your conviction that this country is superior to all others, because you were born in it.” skrev George Bernard Shaw.

Jag kan älska mitt Mariefred, mitt Sörmland och mitt Sverige, utan att bli en trångsynt patriot. Jag tänker aldrig påstå att allt är toppen här. Jag tänker fortsätta att ifrågasätta allt ifrån kostsamma stenar på Rådhustorget till krigsinsatser i främmande länder.

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag var tvungen - efter att idag ha tittat på det Skavlanavsnitt Du kommenterar - att läsa vad Du skrivit, en gång till.

Jag må säga att Din tolkning av programmet visar en ganska så påtaglig trångsynthet om Du tolkar ut det som sades under programmet med GB Shaws citat.

Då är Du mer än lovligt skygglappsförsedd.

Du kan väl inte påstå att de båda amerikanerna på något sätt förföll till att kalla sitt land för "superior"! Det var isåfall bara Du och möjligen - att döma av hennes fråga (som visade hur mycket taggar många svenskar har när det gäller detta ord) - Sissela Kyle som uppfattade det så.

Tvärtom talade båda påtagligt mycket om möjligheten och behovet av att kunna kritisera sitt lands politik utan att detta har något att göra med den patriotiska känslan.

Vi får inte låta Sverigedemokraterna stjäla inte bara vår flagga utan nu också ordet patriotism - vår nationalkänsla - som sannerligen inte behöver vara vare sig trångsynt, "superior" eller exkluderande utan bara generös och välkomnande kärleksfull.

Dag Bremberg sa...

Du gillar att provocera och gå på person, men frågan om patriotism väcktes inte av lilla mig. Det blev genast en stor debatt på webben, och det var däför jag gjorde min korta kommentar.

Om det är tillåtet att älska sitt land och ändå vara kritisk, då får väl jag också framföra kritik mot Bilds Afghanistanpolitik, som redan leder till att unga svenska män flygs hem med allvarliga skador. Eller får man inte kritisera en borgerlig regering? Man kanske inte ens får kritisera USA eller ens några enstaka uttalanden av två amerikaner?
Är det bara du eller är detta KD:s linje?
Är det KD:s stategi nu att att försöka fiska röster i de grumligaste vattnen? Tror KD att Sverigedemokraternas sympatisörer delar samma inskränkta, intoleranta, extremkonservativa förhållningssätt?
Jag tror inte det, och det är väldigt klent att inte kunna ta debatten.

Mats Werner sa...

Nu tror jag Du nådde ett rent bottenrekord i argumentation, Dag!

Har jag någonstans i min kommentar uteslutit möjligheten - och rättigheten - för oss att kritisera den politik som förs i Sverige? Har jag? Har jag inte istället påpekat att det var just det som de båda amerikanena talade om - att rätten att kritisera förd politik inte gjorde dem mindre patriotiska. Det är överhuvudtaget två begrepp som inte hör ihop.

Och såvott jag vet, Dag, är Din blogg inte Mariefredspartiets samlade röst, eller....?

Dag Bremberg sa...

Ja, detta var nog bottennivå, men det var du som sänkte diskussionen från frågan om patriotismens natur och konsekvenser till att handla om mig och två amerikaner.
Det som är desto allvarligare, och som du avstår från att besvara, är hur du kopplar ihop din patriotism (och KD:s) med Sverigedemokraternas.
Ska du och KD tävla med SD om att vara mest patriotisk/nationalistisk så är det en match som ni inte kan vinna.

Mats Werner sa...

Varför skulle jag koppla ihop någonting med Sverigedemokraterna?
Och att gilla sitt land (ej ens nation) är inget att tävla om. Jag förstår inte Ditt resonemang.

Dag Bremberg sa...

Varför? Mats, så kort är väl inte minnet? Du inledde diskussionen med "Vi får inte låta Sverigedemokraterna stjäla inte bara vår flagga utan nu också ordet patriotism..."

Mats Werner sa...

Du lämnar ämnet. Vi talar om hur Du övertolkar ett inslag i Skavlan och beskriver det ur en i mina ögon misstänksamt och snörpigt sätt. Det är Du som är trångsynt när Du utgår från att patriotism är något enbart negativt och oönskat. Jag delar inte Din uppfattning.