torsdag 5 november 2009

Rädda räddningstjänsten!

Räddningsstyrkan i Mariefred ska minskas från fem till tre personer. Detta enligt ett förslag från miljö- och räddningsnämnden, som på det sättet vill klara av hela sitt sparbeting 2010, dvs 700.000 kr. Inga besparingar centralt eller på annat håll i kommunen, tydligen.

Två personer färre kanske låter lite, men det innebär ju en minskning med 40 procent. Det betyder att vid t ex en trafikolycka med två-tre skadade kan man inte ägna sig åt första hjälpen/återupplivning åt alla.
Vad som är större risk är en brand, ungefär 20 inträffar varje år i Mariefred, då deltidskåren rycker ut och bekämpar eld. Ibland måste man gå in i hus och hjälpa ut människor.
Det sistnämnda kan man inte göra om man bara är tre personer, enligt de nationella reglerna.
Mariefredsstyrkan måste invänta en förstärkning från Strängnäs. För at citera ut räddningschefens egen analys:
"Det betyder att det dröjer 16-18 minuter från larm till dess att rökdykning kan påbörjas, vilket är 8-10 minuter längre insatstid än vad somn gäller idag....
Konsekvenserna kan... bli katastrofala i form av att brand och/eller rök hinner sprida sig och att människor inte får hjälp att komma ut snabbt nog... Det kan också innebära att en brand hinner sprida sig till fler fastigheter i den täta trähusbebyggelsen i stadskärnan."

Någon sa att det är "väldigt sällan det brinner i Mariefred". Visst, så kan man tänka och då behöver man ju inte ha någon brandförsäkring på sitt hus...
När det väl brinner så är marginalerna små, det är bråttom om inte den unika trästaden (eller slottet) ska förstöras. Vår deltidsbrandkår gör fantastiska insatser idag, men om de dras ner med 40 procent så är frågan vad de klarar och hur länge de orkar fortsätta. Det har redan varit svårt att rekrytera.

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det här var något jag slogs väldigt hårt för som vice ordförande i M&R ett antal gånger då neddragningar var på tal.

Hittills har slika slemma anslag mot Mariefreds säkerhet oftast kunnat hävas med hjälp av Riksintressena Gripsholm och Stadskärnan. Har Du varit i kontakt med Slottfogden?

Detta har också varit orsaken de gånger vårt parti försökt att få Räddningstjänsten flyttad till KS. Senast i samband med att tillsynen över Räddningstjänsten flyttades till KS istället för tvärtom vilket hade varit det logiska. Verksamhet i KS - tillsyn i M&R.

Att Mariefred i viss mån varit prioriterat i räddningsavseende kan visas av att insatsstyrkan i Mariefred varit rökdykningsfärdi medan Strängnässtyrkan endast är fyra man och måste vänta på "chefen".

Gunnar Degerman och jag hade en dust om denne femte man i Strängnäs då Pensionärsföreningarna slogs för högre hyresbidrag. Jag tyckte det var viktigare att brandkåren kunde komma fortare till en instängd pensionärs hjälp snarare än att pensionären hade en samlingslokal att gå till när det inte brann!

Det tyckte inte fullmäktige!

Anonym sa...

Detta är inget nytt har diskuteras i många år. Här i Mariefred krävs
5 man i första styrkan pga Mariefred klassas som klass 1 bebyggelse
vilket är att insats styrkan är 10 minuter från larm då krävs 5 man
har svårt att förstå att man kan ändra dess bestämmelse. hälsningar
Anders fd.bradman och befäl på 80 talet

Dag Bremberg sa...

Mats, vi är överens om att politiker måste prioritera. Och då är människors - och en hel stads - säkerhet viktigare än exempelvis tillsyn av restauranger eller central administration.

Dag Bremberg sa...

Anders, du har rätt i att det inte är första gången vår brandkår ifrågasätts. Nu är dock hotet värre, förslaget är på väg att klubbs igenom, med hänvisning t den ekonomiska krisen. Men ekonomin har ljusnat, kommunen får extra stöd från staten och större skatteintäkter än väntat.
Vi har råd med våra brandmän!

Christer Ståhl sa...

Hej Dag

Jag är ingen tillskyndare av beslutet att minska bemanningen av deltidsstyrkan i Mariefred.
Tillsammans med en f.d. deltidsbrandman från Mariefred lämnade vi en skrivelse i februari månad till KS där vi vill att Räddningschefen skall redogöra för hur Räddningstjänsten skall utvecklas inom kommunen. Detta mot bakgrund av att vi får nya stadsdelar såsom Läggesta och P10-området och även utvecklingen av Solberg. Brandstationerna i Åker och Mariefred är i mycket stort behov av upprustning.
Utveckling av både taktik och teknik för insatser vid brand eller annan olycka bör även påverka organisationen.
Lagen om skydd mot olyckor betonar den enskildes ansvar både för förebyggande och skadeavhjälpande arbete. Hur påverkar detta Räddningstjänsten arbete??

Claes Eriksson sa...

Ja,vi har råd med våra brandmän. En fördröjning av rökdykarinsatser med 10 minuter i centrala Mariefred vore förödande. Vid bygdebrand så behövs ofta ett andra rökdykarlag för avlösning, vilket inte ens är möjligt när Strängnäs är på plats om man drar ner på bemanningen i Mariefred. Stadskärnans täta träbebyggelse kräver dessutom stora resurser för att begränsa spridning vid eldsvåda, så varenda brandman behövs.