tisdag 24 november 2009

och en ganska bra nyhet....

En eventuell flyttning av Kulturskolan måste utredas ytterligare och det måste klargöras vilka konsekvenser det blir för barnen och ekonomin. Frågan hänger ihop med hur kommunens andra lokaler ska användas, och det är viktigt med ett helhetstänkande.
En utgångspuntk måste vara vilka behov och önskemål som finns hos kulturskolans personal och elever.
Så tolkar jag dagens beslut i kommunstyrelsens AU.
Det liggande förslaget om att "godkänna" den förstudie som gjorts argumenterade jag emot. Jag var bara adjungerad, utan rösträtt, men fick medhåll av Jens (C) ochFredrik (FP), så beslutet blev att stryka det förslaget.
Frågan kommer närmast upp i kommunstyrelsen.

1 kommentar:

Jan Eriksson (sp) sa...

Hej Dag,

Det var ju lite positivt i den allmänna bedrövelsen. Som jag ser det så kommer en flytt innebära sista spiken i den kommunala skolans kista (läs: Paulinska och Vasa). Paulinska har ju profilerat sig länge som en skola med musikprofil, många föräldrar med musicerande barn väljer Vasa för dess närhet till kulturskolan. Det finns ju faktiskt de som aktivt väljer kommunala skolor. Om flytten blir av kommer garanterat inte lika många att välja Vasa och Paulinska. Alltså blir det ännu en runda med minskat elevantal i den kommunala skolan och goda tider för friskolorna. Är inte emot friskolor men det är anmärkningsvärt hur den icke-valda alliansen agerar mot den kommunala verksamheten. Långsiktigt tänk?