söndag 29 november 2009

En alternativ budget

Följande förslag lägger vi på kommunfullmäktige på måndag:

1. Vi prioriterar tydligt barnverksamheterna, som drabbats orimligt hårt av de senaste årens nedskärningar. I vårt budgetförslag får skolor och förskolor ytterligare 20 Mkr. (Dvs 10 Mkr mer än övriga partier.)
2. Personaltätheten i äldreomsorgen bör snarast återställas. Socialnämnden får ett tillskott med 4,5 Mkr.
3. Mariefredsnämndens ram måste justeras (som en konsekvens av ovanstående) med beräknat 4,2 Mkr.
4. Miljö- och räddningsnämnden får 0,7 Mkr för att undvika neddraggning av räddningstjänsten.
5. PBN får 0,5 Mkr för att inleda arbetet m program f gestaltning och kulturminnesvård
6. KS får 4,2 Mkr f bl a tillskott t kollektivtrafiken, miljöstrateg och medborgarenkät.
7. Kulturnämnden får 0,7 Mkr f att rädda föreningsbidragen.
8. Finansförvaltningen får 5 Mkr för att hantera tomma Campuslokaler.
9. Reserven stryks, eftersom vi anser att verklig budgetdisciplin bör gälla fr o m nu. Ev behov av tillskott får lösas gm omfördelning eller KF-beslut om att resultatet kan belastas.
10. Resultatet blir därmed ett överskott på drygt 19 Mkr, dvs 1,35 %. (Det är mer än i majoritetens förslag men mindre än i moderaternas.)

Sammanfattningsvis är vi överens med Strängnäspartiet på alla punkter utom tre, och vi är överens med M-KD på tre punkter.

Inga kommentarer: