måndag 23 november 2009

En bättre vision

Jag har ett förslag till en kort vision, som är byggd på politiska värderingar och som skulle kunna vara mer tydligt vägledande:

Barnen är framtiden, och därför utgår vi från barnens bästa i all planering för en långsiktigt hållbar utveckling.
Vi värnar våra unika naturvärden och idylliska stadsmiljöer, samtidigt som nya, attraktiva boendemöjligheter skapas i alla kommundelar.
Vi har en öppen attityd och välkomnar alla människor, företag och idéer.
Vi skapar möjligheter att växa och utvecklas i alla delar av kommunen.
Vi verkar för att alla ska känna trygghet och delaktighet i skapandet av vår gemensamma framtid.

Det kan formuleras ännu kortare, förstås. Ett alternativ är att endast ha nyckelord. T. ex:
Öppenhet, nytänkande, långsiktighet, helhetssyn, miljöhänsyn, delaktighet, trygghet och kvalitet.

10 kommentarer:

N.Strömberg (sp) sa...

Korta inte ner den.Den är bra skriven som den är tycker jag.

Mats Werner sa...

Någonstans måste det vara ett missförstånd här.

Det Du skriver är ju någon slgs beskrivning av hur vi ska handla nu.

Men knappast en vision om det Stängnäs vi vill se år 2020, eller är det jag som missförstått alltihop?

Jan Eriksson (sp) sa...

Bra innehåll men kan det kortas ner är det nog bra. En vision ska ju helst bara vara en eller två meningar. Sen kan ju vägen dit brytas ner ytterligare.

Mina förslag:

All planering ska utgå från en långsiktig hållbar utveckling för kommande generationer.

Attraktiva boendemöjligheter skapas i alla kommundelar där unika natur- och kulturvärden ska värnas.

Följande tre punkter är snarlika och kanske kan skrivas ihop som en? Har dock inget förslag där.

Vi har en öppen attityd och välkomnar alla människor, företag och idéer.

Vi skapar möjligheter att växa och utvecklas i alla delar av kommunen.

Vi verkar för att alla ska känna trygghet och delaktighet i skapandet av vår gemensamma framtid.

N.Strömberg (sp) sa...

Förstår vad du menar Jan men samtidigt kan det ibland vara bättre att ha en längre mer målande/beskrivande text. Annars är det lätt att det kortas ner för mycket och blir nått klicheartat liknande "Dynamisk idyll". Känns då bättre tycker jag att ha den långa texten för att uppnå den korta...

Dag Bremberg sa...

Tack för feedback! Vi hade en diskussion på kommunstyrelsens AU idag, men vi fattade inget beslut för inget annat parti hade något förslag.
David (v) har dock mejlat ut ett förslag som fokuserar på jämlikhet.
De två stora partierna tycks dock saknar visioner. Eller kan vi få igång dom?
Mats, din fråga är relevant. Valet av formulering var medvetet. Att enbart beskriva ett tillstånd kan bli för otydligt, om visionen ska vara vägledande för politikens målarbete.

Dag Bremberg sa...

Om man vill ge en (mer statisk) bild från 2020 så skulle den kunna beskrivas så här:

Här finns det goda livet.
Här bor människor som känner tillit och som har inflytande.
Här har fokus konsekvent varit på medborgarnas behov av trygghet och kvalitet i kommunens verksamheter.

Här har barn vuxit upp i attraktiva natursköna boendemiljöer, många av dem har valt att bo kvar, andra har återvänt efter studier eller familjebildning.
Här har vi planerat för en långsiktigt hållbar utveckling,

Anonym sa...

Vackra visioner kan människorna bära på,
Men skall det vara kommunens vision ?
Min lite krassa vision, med tanke på ekonomins betydelse
för kommunens verksamhet.
Företag med välbetalda och intressanta jobb.
Arbetsgivare som utvecklar företagen.
Då finns förutsättningar för att förverkliga alla idéer.
Med varierad och anpassad äldreomsorg, skolor med
smarta och intresserade lärare.
Bra trafikplanering, varierad och utbyggd kollektivtrafik.
Bilisterna skall känna sig välkomna att köra in till Strängnäs.
Vilka branscher kan dra igång näringslivet i Strängnäs?
Eller skall pendling vara lösningen.
Lite kontrast till det som oftast skrivs om kommunens vision.
Kom inte med företagarvänlig, så intetsägande och banalt.

/ABC

Dag Bremberg sa...

Kommunens intäkter - som främst bygger på att invånarna har goda arbetsinkomster - är förstås avgörande. Intäkterna är dock mer att betrakta som ett medel för att uppfylla de visionära målen.
Som ett av de mer konkreta målen ska givetvis god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivititet vara med.

Mats Werner sa...

Nu låter ni som den diskussion som fördes kring kommunens "varumärke".

Och som mycket riktigt landade i att det gamla man tidigare använt ändå var bäst.......

Jan Eriksson sa...

Mats, försök kom med konstruktiv input istället för att bara hacka. Nej just det, du har ju redan dina visioner klara (hoppas att det inte gäller hela KD):

"De enda visioner och mål vi ska ha är att nämnden ska göra vad som förväntas av den från våra uppdragsgivare och vi ska göra det inom den budget vi har. Basta."

Så...visionärt...not!