måndag 14 september 2009

Vi var visionära...

Dagens politikersamling i Strängnäs leddes av ett par konsulter - som iofs inte ens visste att Dynamisk idyll är kommunens slogan, men som nog var nödvändiga för att få igång processen.
Vi spånade kring ord som:
- Öppenhet
- Trygghet
- Livskvalitet

Intressanta diskussioner. Bra initiativ.

Men tidsplanen är extrem: vår samling av flera hundra post-it-lappar ska inom ett par dagar sammanfattas av konsulterna till ett förslag till vision.
Några dagar senare ska denna vision brytas ner till "övergripande mål" som ska klubbas av oss i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sen ska nämnderna på sitt oktober möte formulera detaljmål - som ska vara mätbara,relevanta, accepterade, realistiska, tydliga...

Jag gillar ambitionen, men det grymtades så mycket redan idag, så jag bedömer att det vore klokt att låta nästa steg, målformuleringen, få ta betydligt mer tid.
Vi skulle kunna klubba mål för 2010 nu (för budgeten är ju ändå klubbad), men sen bör vi få knåda fram bättre mål under våren, när visionen är klubbad.
I dagsläget bedömer jag att risken är stor att oppositionen inte vill spela med.

Om jag nu snabbt ska formulera de viktigaste målen så blir det ungefär så här:
1. Demokratin: utvecklad medborgardialog: kommunen ska få fler medborgare, i synnerhet ungdomar, att engagera sig, t ex genom att delta i rådslag, enkäter eller omröstningar.

2. Miljön: hållbar utveckling: kommunens koldioxidutsläpp ska stadigt och planmässigt minskas, vilket bl a åstadkoms gm en låmngsiktig planering utifrån ett klimatmedvetet perspektiv.

3. Barnen: kommunen ska ha en profil som barnvänlig kommun med god utbildningskvalitet genom att prioritera skolorna. Resultatet ska bl a avläsas genom det objektiva mätverktyget, som de årliga nationella proven utgör
.

1 kommentar:

Jan Eriksson sa...

Dag,

Mycket bra formulerat. Vad som även är viktigt och som du belyste i det tidigare inlägget är att vi måste börja se till behoven hos de som redan bor här. Strängnäs (och M-fred också för den delen) får inte bli en turistfälla i det avseendet att det är en metropol på sommaren och fullkomligt öde på vintern.

I den gällande ÖP säger vi att vi ska bygga staden utåt. Kan tänka mig att det var lite därför vi köpte övningsfältet vid Eldsund. Ändå ska vi prompt in och bebygga varenda liten central grönplätt? I t ex Sundby är varenda kvadratmeter inmutad.

Varför gör vi aldrig som vi säger att vi ska göra?