söndag 13 september 2009

Sätt människan i centrum!

I morgon måndag ska kommunstyrelsen diskutera visioner.
Det är bra. Den vision som för öer tre år sen formulerades av en tjänsteman efter en konferens med främst företagare - bakom stängda dörrar - får inte vara huggen i sten. Vi måste få in fler aspekter än endast ökad inflyttning.

Vi måste börja se till behoven hos dem som redan bor här, varav många varje år väljer att flytta, tyärr.
Människan bör vara i centrum, och det bör vara människans möjligheter till höjd livskvalitet som vi fokuserar på. Där ingår såväl bra förskola/skola som pålitiliga kommunikationer, möjligheter till arbete och kulturell uteckling samt - kanske viktigast - hänsyn till miljön.

Jag ska inte klanka på den gamla Strängnäsvisionen, jag har istället lagt en del tid på att läsa andra kommuners visioner. I några glesbygdskommuner finns också målet om ökad befolkning, men genomgående är att man sätter människan och livskvaliteten i fokus.
Ett exempel:
Ulricehamns kommun är en Växtplats för alla och har barnen i centrum. Vår kommun ska erbjuda en trygg uppväxtmiljö, med hög kvalitet och bra resurser.
Här finns goda möjligheter för den som vill växa som människa, genom kulturella aktiviteter, utbildning och i möten med andra. I samarbete mellan vårt gymnasium, näringsliv och högskolor, bygger vi upp ett starkt kunskapscentrum med spännande utbildningar. Med den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och det rika föreningslivet erbjuder vi tillsammans utvecklande aktiviteter för alla åldrar.
Vi vårdar våra natur- och kulturvärden och visar stolt upp dem för människor från när och fjärran. I vår natursköna omgivning finns ett stort kulturarv bevarat, här hörs historiens vingslag. "
Jag vill inte flytta t Ulricehamn, Norrköping, Växjö, Kristianstad eller Lund. Jag vill att även min kommun börjar formulera en långsiktig vision med fokus på främst de små människorna.

Inga kommentarer: