torsdag 28 maj 2009

Vissa kommuner vågar

Kommunerna har i några år känt piskan från staten att de inte får göra underskott år efter år. De bör ha som mål att göra tillräckligt stora överskott för att klara sina investeringar utan att öka lånebördan.

Helt okej, som jag ser det. Lagen kom till i ett läge när dåvarande regering upplevde att det var dålig ordning i vissa kommuner och att det fanns risk att staten måste betala ut snabba stödpengar.
Samtidigt påpekade ekonomer att kommunerna är oerhört beroende av konjunkterna som gör att skatteintäkterna svänger snabbt. Därför gavs också utrymme för att spara pengar och göra underskott i tre år. Men den möjligheten har inte regeringen direkt ropat högt om, och många kommunpolitiker har inte förstått att de har ett val - och ett ansvar att göra sina val.

I Dagens Samhälle som kom i dag står att 22 kommuner nu ändå väljer att göra en budget med underskott för nästa år. Nästan lika många tvekar. Sen lär det vara ett stort antal som lägger budget som visar på plus, men som egentligen är orealistiska. Jag vågar gissa att de flesta av landets kommuner kommer att se sina budget spricka under 2010.
Anledningen är den extrema konjunkturnedgången och att det vore kortsiktigt att försöka få budgeten att gå ihop genom att säga upp massor av lärare - som man kommer behöva om två-tre år igen.

Jaha, Strängnäs då? Borde vi inte kunna ha is i magen och göra en nollbudget? Eller en med ett litet överskott?
Kommunens ledning har lagt ett förslag om ett överskott med 2% + en reserv på1 procent, dvs 3 %, som man nu troligen sänker till 2,5 %.
Skulle det inte vara lämpligt att under detta extrema krisår nöja sig med 1% i överskott/reserv?

Vad tycker ni?

Inga kommentarer: