måndag 25 maj 2009

Det svänger om fullmäktige

Ja, det är inte precis rock 'n' roll, men i voteringarna ikväll var det en del ledamöter som faktiskt lyssnade och röstade efter eget förnuft - eller känsla.

Första striden stod om det nya järnvägsspåret genom Strängnäs. De två förslag som Banverket först tog fram skulle medföra alltför stora negativa effekter för naturen (Långberget) och närboende samt troligen stora kostnader. Ett tredje alternativ som boende presenterat bör utredas ordentligt.
Jag ville att det skulle vara huvudalternativet i Banverkets fortsatta utredande. Det förslaget gillades av ledamöter från m till v. Men majoriteten s-fp-c med stöd av kd röstade för att förorda det s k alternativ 2, utan att egentligen motivera det.

Andra striden gällde de hemlösa. Socialnämnden hade efter en grundlig utredning föreslagit att fler bostäder skulle ordnas åt flyktingar och andra behövande som idag är hemlösa pga bostadsbrist i Strängnäs. Det förslaget gillades av sp-v-mfp-kd-mp och vissa sossar, men det blev ändå en majoritet emot.

Tredje striden gällde ett medborgarförslag fr Cattis H-E ang barnchecklista. Birgitta E (MFP) argumenterade för det och fick stöd av bl a Lotta G (S). Vid voteringen röstade 15 för, däribland såväl sossar som moderater, liksom V, SP och en KD-ledamot.

Gamle KF-ordföranden Anders S (FP) tycker att det är hemskt jobbigt när inte alla ledamöter följer en partipiska eller när det dyker upp nya förslag. Han är ofta rolig, men denna kväll var han inte särskilt trevlig mot KF-sekreteraren, MP-ledamoten eller undertecknad.
Fullmäktige borde vara för viktigt för att bli ett spektakel där vi skrattar åt eller med ordföranden.

3 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

När det gäller de hemlösa försökte jag verkligen att få den sosseledda majoriteten att lyssna. Många var vi i oppositionen som lade fram goda argumet för att sätta press på fastighetsbolaget. Men, det hjälpte inte. Makten korrumperar och ideologierna begravs alldeles för lätt på maktens altare. Det fick vi se i kväll. All heder åt Lotta Grönblad (S), som visade på civilkurage i frågan.

MVH Margit

Mats Werner sa...

Jag tyckte Du svarade mig att det inte alls var så att Tornstigsförslaget skulle bli "huvudalternativ", eller?

F.ö. räckte väl motiveringen att det förslaget inte var föremål för remissyttrande. Och det var ju ett sådant. Att då komma dragandes med något annat som inte är med i bilden än vore helt fel. När Tornstigsförslaget är utrett och om det då befinns bättre än de andra två, så lär vi få frågan igen och då kan vi uttala oss.
Hälsar
MATS

Dag Bremberg sa...

Mats, visst kan man vara formell och hävda som du att det enda vi hade att göra vara att "ta ställning till de två alternativ Banverket förelagt oss i sin remiss". Men så var ju inte fallet och det var därför jag reagerade. Det förslag som KF hade igår fr KS var inte ett tydligt sällningstagande. Det var tre komplicerade, delvis motstridiga att-satser. Där fanns i den första en hänvisning t det s k Rädda Långberget-alternativet, som också redovisades utförligt i handlingarna. Däremot fanns faktiskt inte de två andra alternativen ordentligt redovisade, ej heller själva remissen fr Banverket. Så att påstå att vi bara skulle ta ställning till den sistnämnda var inte korrekt.
F ö noterar jag att inte ens ni i PBN nöjde er med att bara välja ett alternativ, utan ni la till synpunkter.
Varför skulle då inte KF få yttra sig?
Då hade vi kunnat framföra tydligt det som ändå verkade ha stöd av en majoritet: utred i första hand det tredje alternativet, om det visar sig bli för dyrt eller på annat sätt olämpligt, gå då vidare med alternativ två.

Denna hantering har varit underlig, och jag hoppas att det inte visar sig att några av de berörda fastighetsägarna, i synnerhet, de som skulle beröras av det nya spåret, känner politiker eller någon hög tjänsteman.