tisdag 19 maj 2009

Små lättnader för skolan

Vid dagens möte med KSAU hade majoritetsalliansen ändrat sitt budgetförslag.
Det innebär att skolor, daghem och äldreomsorg får något mer pengar.
Tanken var väl att oppositionen skulle tystna...
Men det är synnerligen marginella skillnader. Det är endast ett tillskott motsvarande 0,5 procent av budgeten.

Lite förvånande är att kulturnämnden får så mycket som 2 miljoner kronor. Medan Mariefredsnämnden med fem gånger så stor budget och ansvar för daghem, skolor och äldreomsorg fick endast 0,7 miljoner. Det var ändå ett steg framåt, för i går fick vi ett förslag där MFN inte fick någon del av extrapengarna.

Om jag ska vara positiv så kan jag se att Jens P lyssnar och att förslagen blir lite bättre.
Men det är ändå extremt stora nedskärningar som föreslås, och det är fortfarande orimliga konsekvenser som främs drabbar barn.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Lärartätheten innevarande läsår i Strängnäs grundskolor är 7,2. Riksgenomsnittet är 8,4. Bara 2 kommuner i Sverige har sämre lärartäthet.

Dessa siffror är alltså innevarande år, innan alla neddragningar gjorts p g a försämrade ekonomin.

Patrick aka Bee sa...

Kan kulturens större kaka bero på aktivt opinionsbildningsarbete från kulturchefen nyligen?