onsdag 20 maj 2009

Höjda avgifter

Vattenavgiften ska höjas med 25 procent. Det blev efter en lång diskussion beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. Det är dock kommunfullmäktige som fastställer avgiften på sitt junimöte.

Anledningen till att avgiften höjs så kraftigt är att VA-chefen redovisar ökade kostnader, vilka sägs bero på investeringen i vattenledning från Stockholm.

Det tycks som att även det projektet har dragit över sin budget med flera miljoner. Jag har bett om och blivit utlovad en redovisning av ekonomin för Stockholmsvattnet.

Avgifterna har inte tagits på tillräckligt allvar bland politikerna i vår kommun. Ofta har man sagt att avgifterna ska motsvara kostnaderna, och hur höga kostnaderna är spelar tydligen ingen roll - "bara de inte drabbar skattebetalarna".
Det är ett extremt synsätt, att enbart fokusera på skatten. Jag skulle vilja säga att det också är ett förlegat synsätt och att även många moderater idag förespråkar att avgifterna ska hållas nere - för de drabbar ju också skattebetalarna, det är i stort samma människor.

Visserligen har vi i kommunen en del sommarstugeägare som inte är medborgare/skattebetalare, men självklart ska vi behandla även dessa på ett schyst och rättvist sätt. Vi ska inte suga ut vattenkunderna för att försöka hålla nere skatten för de bofasta.
Det finns faktiskt en regel i kommunallagen som förbjuder kommuner att ta ut högre avgifter än vad som är nödvändigt, dvs självkostnadspris. Det är dock en risk att det fuskas en del med detta.

Den risken blir större när hela VA-verksamheten överförs till Sevab. Det sägs att då ska hela verksamheten samordnas och då blir det inte lätt att skilja på vad som bör belasta elkunder, bredbandskunder, fjärrvärmekunder, vattenkunder.
Det lär bli höga avgifter om Sevab ska kunna leverera en vinst till kommunkassan. Detta var f ö ett mål som KS-ordföranden underströk igår.

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag kan försäkra Dig att det inte blir "värre" med SEVAB som ansvarig. Redan idag arbetar vi i en gråzon. Jag vet inte om Du märkt min mångåriga kamp mot beräkningarna av kommunala taxor (framförallt på Miljösidan).

Jag hävdade ju att man inte alls debiterade efter självkostnadsprincipen och om man gjorde det så var en hel del av de "självkostnader" man lade in i kalkylen av mycket tveksamt slag.

Min uppfattning är att kommunen trots att man väl vet vilken faktiskt tid som miljöinspektörer lägger ner på olika ärendetyper, ändå fastställer taxan efter andra grunder. Man titar t.ex. på vad angränsande kommuner tar ut och man använder sig av SKLs "rekommendationer". D.v.s. SKL utfärdar ett spann inom vilket en åtgärd kan anses skäligt prissatt.

Detta "beräkningssätt" ledde t.ex. till att en Strängnäsföretagare fick en tjock lunta papper att själv fylla i med kryss i lämpliga rutor. Skicka in den och sedan få en faktura på 17.000:- för "tillsyn"! "Självkostnaden" i det fallet skulle alltså vara att en inspektör mottog luntan och matade in "kryssen" i sin dator! För 17.000:-! Per år!

Det råkade vara så att just 17.000:- var den övre gränsen för SKLs rekommendation för åtgärden ifråga.

Till slut lyckades jag tvinga fram en specifikation av de OH-kostnader som miljökontorets taxor beräknades med.

Bl.a. ingår en kostnad för Medborgarkontor i dessa OH-kostnader och jag har ifrågasatt om det kan vara en rimlig självkostnad för en medborgare som söker tillstånd för enskilt avlopp att betala för ett Medborgarkontor! Det finns också andra ingredienser här. Men sedan jag slutade i Miljö- och Räddningsnämnden har debatten kring taxorna tystnat och som vanligt kändes det rätt ensamt den gången jag slogs. Ibland får man lägga ner en kamp av ren självbevarelsedrift.

Mats Werner sa...

Jag kan försäkra Dig att det inte blir "värre" med SEVAB som ansvarig. Redan idag arbetar vi i en gråzon. Jag vet inte om Du märkt min mångåriga kamp mot beräkningarna av kommunala taxor (framförallt på Miljösidan).

Jag hävdade ju att man inte alls debiterade efter självkostnadsprincipen och om man gjorde det så var en hel del av de "självkostnader" man lade in i kalkylen av mycket tveksamt slag.

Min uppfattning är att kommunen trots att man väl vet vilken faktiskt tid som miljöinspektörer lägger ner på olika ärendetyper, ändå fastställer taxan efter andra grunder. Man titar t.ex. på vad angränsande kommuner tar ut och man använder sig av SKLs "rekommendationer". D.v.s. SKL utfärdar ett spann inom vilket en åtgärd kan anses skäligt prissatt.

Detta "beräkningssätt" ledde t.ex. till att en Strängnäsföretagare fick en tjock lunta papper att själv fylla i med kryss i lämpliga rutor. Skicka in den och sedan få en faktura på 17.000:- för "tillsyn"! "Självkostnaden" i det fallet skulle alltså vara att en inspektör mottog luntan och matade in "kryssen" i sin dator! För 17.000:-! Per år!

Det råkade vara så att just 17.000:- var den övre gränsen för SKLs rekommendation för åtgärden ifråga.

Till slut lyckades jag tvinga fram en specifikation av de OH-kostnader som miljökontorets taxor beräknades med.

Bl.a. ingår en kostnad för Medborgarkontor i dessa OH-kostnader och jag har ifrågasatt om det kan vara en rimlig självkostnad för en medborgare som söker tillstånd för enskilt avlopp att betala för ett Medborgarkontor! Det finns också andra ingredienser här. Men sedan jag slutade i Miljö- och Räddningsnämnden har debatten kring taxorna tystnat och som vanligt kändes det rätt ensamt den gången jag slogs. Ibland får man lägga ner en kamp av ren självbevarelsedrift.

Dag Bremberg sa...

Mats, du skriver att detta redan är en "gråzon". Du bekräftar därmed min bild, vilket förstärker mina farhågor om höjda avgifter i framtiden.