söndag 17 maj 2009

Kulturen drabbas värst

De nedskärningar 2010 som kommunchefen föreslår drabbar i stort sett alla verksamheter.
Kulturnämnden föreslås få den största nedskärningen, med 13,7 procent.
Nästan lika hårt, 13 procent, ska teknik- och fritidsnämden dra ner - trots att man i flera år legat efter med bl a underhåll av gator och vågar.
Men den allra största nedskärningen, 18 miljoner kronor, drabbar barn- och utbildningsnämnden. Efter årets hårda slag med sänkt elevpeng så finns det inget att spara på, inte ens suddgummin, så detta kommer att slå direkt som uppsägningar av personal. Det innebär lägre lärartäthet och större dagisgrupper. Det vill inte kommunens ledning säga högt, men det är sanningen.

Jag tycker:

1. det är oklokt att budgetera med ett överskott på över 28 miljoner kronor när konjunkturen rasar. Det har kommunen inte ens klarat under de bästa åren. Bättre att acceptera ett nollresultat under 2010 och planera för överskott under 2011-2013.
2. det är ingen verklig prioritering när barnomsorg och skola drabbas så hårt.
3. det är inte acceptabelt att miljoner fortsätter att rulla iväg på Campus och andra storslagna projekt.
4. besparingar bör i första hand göras där de inte drabbar barnen eller äldre. Skär alltså först i administrationen och den politiska apparaten!
5. visa ledarskap och föredöme genom att sänka de politiska arvodena och dra ner på konferenser, resor och nämndmöten!
6. undvik att säga upp genom att erbjuda personalen att gå ner i arbetstid och lön (t ex 80/90-modellen). Pröva också deltidspension för äldre!
7. Minska konsultkostnaderna!
8. Använd internet och e-post! Dra ner på pappersutskick och lägg ner kommuntidningen!
9. Stoppa alla projekt som Visholmen, IP m fl tills det finns ordentliga ekonomiska analyser!
10. Gör en nollbasbudget utifrån de verkliga behoven!

Ja, det finns fler förslag till att minska kostnaderna, samtidigt som man värnar kärnverksamheten - om man vill. Politik är att vilja, men alla politiker verkar inte ha någon tydlig vilja.

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Ett av de mest effektiva sätten att få kontroll på kostnader och samtidigt sänka dem, är att göra som många kommuner gör (inte minst läste vi nyss i Dagens Samhälle om en kommun vars BoU-nämnd p.g.a. skenande ekonomi drogs in och ersattes med ett utskott i KS) - dra in nämnderna. Koncentrera den ekonomiska makten till KS. I svåra tider en klok lösning. Det behöver inte vara dåligt för demokratin att minska nämnder och politiker. Demokratins syfte är ju trots allt att värna invånarnas bästa.