torsdag 14 maj 2009

Nya nedskärningar föreslås

Ett nytt förslag om nedskärningar 2010 ska behandlas den 19 maj i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslaget läggs fram av kommunchefen och bygger på delvis felaktiga grunder, t ex att befolkningstillväxten ska bli 300 personer nästa år och att befolkningen ska bli 40 000 personer 2020. Det är ett meningslöst, kostsamt och orealistiskt mål.

Det är också fel att räkna med att trots minskade skatteintäkter med 90 miljoner kronor uppnå ett överskott 2010 på över 28 miljoner kronor (plus en reserv på 14 mkr).

En positiv sak: jag har hävdat att kommunen bör sluta spara med osthyveln och börja prioritera barnomsorg och skola. Kommunchefen skriver att förvaltningen uppfattat sådana politiska signaler på både nationell och lokal nivå. Därför drabbas inte barn- och utbildningsnämnden lika hårt som vissa andra nämnder, men nedskärningarna på skolor och dagis ser ut att bli lika stora som de som just drivits igenom i år, dvs 3-4 procent.

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Blott betr. befolkningsmålet: Du glömmer Dag, att så länge inget nytt beslut tagits i Kommunfullmäktige, gäller det befolkningsmål man tidigare beslutat om. Det hjälper inte att Du stångar DIn panna blodig och tjatar om att det är orealistiskt. Så länge beslutet gäller är det förvaltningens förb-de skyldighet att planera därefter. Vill Du ändra målet - som togs efter den mycket genomarbetade Solbackakonferensen - så får Du lov att motionera därom.

Hälsn.
MATS

Dag Bremberg sa...

Jag behöver inte motionera, jag har yrkat på ändring av befolkningsmålet när strat plan behandlats i KF, och det lär jag göra även nästa gång. Tidigare har jag inte fått så mkt stöd, men nu verkar insikten ha spritt sig om att detta mål inte är riktigt bra.
Hur som helst så är det en annan fråga vilken befolkningssiffra vi lägger in i budgeten f 2010. Jag hävdar att 300+ är orealistiskt.

Mats Werner sa...

Men det är ju inte den strategiska planen som ska ändras - det är ju Visionen. Det är den som i sin tur styr den strategiska planen.