onsdag 1 april 2009

Spara hur?

Mariefredspartiet föreslår ett snabbt beslut om att spara genom att sänka politikerarvodena med 10 procent. Vi har inte angett i detalj hur det ska göras, om det ska tas jämnt över alla arvoden, men vi har främst fokuserat på de fasta arvodena till kommunalråd, nämndordförande, gruppledare, rådordförande, utskottsordförande osv.
Dessa har vi länge hävdat att de är onödigt kostsamma.
Mötesarvodena till främst de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige har vi dock inte hävdat att man ska sänka genast.

(Tidigare var det vi och V som förordade sänkningar, men nu säger V:s gruppledare på sin blogg att det vore "populistiskt" att göra det nu... )

Strängnäspartiet har liksom vi ifrågasatt att det ska vara så många olika politiska uppdrag. Deras motion om att lägga ner några nämnder kan jag sympatisera med.
Men det är ändå inte ett beslut som kan fattas utan bred diskussion och analys av konsekvenserna för demokratin. Det bör vi diskutera i demokratiberedningen!

6 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Vårt förslag spar pengar snabbt och ger politiken en möjlighet att ta tillbaka ledartröjan inom samhällsbyggnasfrågorna, där tjänstemännen i dag styr helt och hållet. Konsekvensbeskrivningar, skriver du. Det gjordes inga barnkonsekvensanalyser innan majoriteten beslutade att våra minsta, våra barn och unga i förskolor och skolor, skulle ta hela smällen vad gäller besparingarna på grund av underskottet inom skolan, orsakat av campusprojektet i första hand. Jag tror nog att konsekvenserna av att göra politiken mera effektiv kommer att slå mindre hårt mot oss politiker än vad denna brutalbudget i skolan kommer att slå mot våra barn; våra minsta.

MVH Margit

David sa...

Jag tycker det är populistisk att slänga ur sig mer eller mindre välgenomtänkta sparförslag.Att höfta en siffra från luften gör det inte bättre.

I vårt förslag till strategisk plan har vi en sänkning på 30%.. så vi kommer rösta för er motion och ändra siffran i nästa plan till 20%, om motionen går igenom.

Inte för att vi vill delta i besparingsiver och politkerbashing utan för att vi anser (och har alltid ansett) att fast-arvoderade politiker får för höga ersättningar.

Dag Bremberg sa...

Nu slänger du ur dig nåt, men vi har tänkt igenom, diskuterat i flera år och ett flertal gånger förespråkat sänka arvoden. Att ert föreslag inte innehåller samma siffror... jaha, det kanske inte är så att ni har facit och allt annat är fel?
I kommunpolitiken får man välja om man ska vara öppen och pragmatisk eller sluten och fast i gamla partipolitiska låsningar. Men du brukar vara pragmatisk, vill jag tillägga.

David sa...

Vi har samma linje i kommunen som vi har på riksplanet, dvs att basbeloppet ska begränsa och styra arvoden. Att vi sedan i kommunen tyckte att basbeloppet var för högt för kommunpolitik och ändrade beräkningsgrunden till 5/6 basbelopp (alltså 10 per år) är ju av mindre betydelse.

Vad är det som ligger till grund för 10% sänkning? Jag är allergisk mot jämna, snygga och avrundade tal som inte underbyggs med ett resonemang.

Dag Bremberg sa...

1. När det gäller modell för uppräkning så finns det olika index att använda. Jag tycker inte att basbeloppet är det mest relevanta för arvoden, men visst skulle jag kunna acceptera det.
2. Det viktiga är dock vilken nivå man lägger sig på. Att den ska vara lägre är vi överens om.
Ert förslag att minska beräkningsgrunden med 1/6-del vann ju inget större gehör.
Vår bedömning är att det nu skulle kunna vara möjligt att få en majoritet för att sänka med 10procent. Sen kan man tänka sig att gå vidare, på olika sätt.
Men en sak i taget...

David sa...

1. Poängen är väl att basbeloppet används i diverse försäkring och pensionssammanhang. Jag är dock rätt säker på att vi räknade på prisbasbeloppet och inte på inkomstbasbeloppet. 5/6 inkomstbasbelopp blir för mycket.

2. Du menar att man tar 10% nu och sen plockar lite enstaka % på specifika uppgifter efter nästa val och sedan kanske 10% till i efterföljande budgetförhandling. Då börjar vi närma oss något.

Att utnyttja krismentaliteten och pressen på politikerna att få till en sänkning är ju rätt fiffigt. Men vi står nog fast vid att man borde försöka sänka mer än 10%.