söndag 29 mars 2009

Spara på politikerarvodena!

När kommunledningen nu skär ner i verksamheterna borde man börja med att spara på de egna ersättningarna. Vår kommun spenderar flera miljoner varje år på tre kommunalråd, ett oppositionsråd, sju nämndordförande, nio gruppledare, ett tiotal utskott, råd och beredningar.
Det är ett snårigt, ineffektivt och kostsamt system. Det skulle lätt gå att göra organisationen enklare och billigare.

Ett riktigt snabbt sätt att minska kostnaderna nu när stora besparingar görs under budgetåret vore att direkt kapa 10 procent av arvodena. Det vore dels ett sätta att spara flera hundra tusen och därmed rädda en eller två förskollärare, dels ett sätt att tydligt visa att politikerna själva tar ansvar och är beredda till uppoffringar.

Detta har Mariefredspartiet skrivit en motion om, som kommer upp på kommunfullmäktiges bord i morgon.

5 kommentarer:

Kerstin Svensson sa...

Jag avstår gärna 10% från mitt arvode och jag tror att dom flesta gör det. problemet uppstår för dom politiker som avstår lön från ordinarie arbete. Men det problemet är lösbart. 3 kommunalråd behöver vi inte och vi kan gått skära ner på antalet nämnder. Där rök minst 1 nämndordförande.

Kerstin

Mats Werner sa...

Jag är inte längre så säker på att man inte trots allt måste tänka sig att acceptera fler än ett kommunalråd i allianssituationer.

Jag kan ju konstatera att när fyrpartialliansen hade fyra kommunalråd fungerade samarbetet så oändligt mycket bättre än när fempartialliansen hade ett kommunalråd. Och det hängde varken på Strängnäspartiet eller på någon enskild politiker.

Det har snarare med att göra att en allians är ett samarbete mellan ett antal jämbördiga parter där mandatantal aldrig är ett samtalsämne. Ett sådant samarbete manifesteras bäst av att alla parter också har en jämbördig topppost.

Med ett kommunalråd och fyra "partiledare" i "underlydande" ställning, gick det helt enkelt inte bra som vi ju kunde konstatera.

Dag Bremberg sa...

Nu handlade vår motion iofs om sänkning av arvodena, men jag kan ta upp din tråd.
Jag säger inte att det absolut bara ska vara ett kommunalråd i alla lägen. Jag tycker iofs att det kostar för mycket om det är tre eller fyra eller fem, men det kan också leda till inflation i titlarna och oklarhet om vem som egentligen har sista ordet.
När det var fyra kommunalråd och ett oppositionsråd kanske det upplevdes bland de styrande som bra, men det var ju mkt kritik utifrån. Att kd tyckte att det var bra att ha ett eget kommunalråd förstår man, men jag tycker att det låter märkligt som du beskriver att alla partier skulle ha samma ställning oavsett storlek. Det skulle inte vi i MFP ha förväntat oss om vi ingått i en koallition med större partier.
Sen ska man komma ihåg att det inte bara handlar om kommunalråd, det finns ju många andra poster, som de deltidsarvoderade nämndordförandena och gruppledarna. Det borde gå att bygga en fungerande majoritet genom att fördela uppdragen klokt och framförallt genom att vara tydlig med vad som är majoritetetens mål. Det måste vara möjligt för ledamöter inom majoriteten att i vissa frågor, som inte påverkar budgeten, rösta efter eget huvud. Annars blir fullmäktige en död församling.
I går var det enda vi kunde göra att reservera oss så många gånger att man började få ont i armen...

Mats Werner sa...

Vi måste göra distinktionen mellan det Du talar om - koalition - som är ett organiserat samarbete mellan två eller fler olika stora parter.

Allians däremot består av jämnbördiga parter oavsett partistorlek. Man väljer att göra något tillsammans. I en koalition är det vanligen en stor part som bestämmer takten och några som drar en eller annan fördel av att vara med.

I första omgången fungerade fyrpartialliansen som en allians medan fempartimajoriteten som nog var tänkt som en allians i själva verket utvecklades till en ren koalition.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Något att ta upp i demokratiberedningen kanske?

MVH Margit