måndag 9 mars 2009

Vi måste välja!

Uppdaterat:
Nyss hemkommen fr fullmäktige i Strängnäs; en debatt om prioriteringar som kom att handla om lite av varje...
Jag sade ungefär det nedanstående, dvs att kvaliteten i verksamheterna för barnen ska prioriteras. Allt annat är mindre viktigt, ja allt, även såna trevliga saker som en kulturnämnd eller behjärtansvärda önskemål från våra gamla.
Jag hade hoppats att kommunalrådet skulle varit lika tydlig, men det lät som att nedskärningar ska göras på alla verksamheter, samtidigt som majoritetsalliansen trumpetar ut hur bra allt är i soliga Strängnäs! Det kräver nog mer mod än jag trodde att tala om prioriteringar.

Vi som tagit på oss ansvaret att vara politiska företrädare måste våga göra vägval.
Särskilt i dessa tider av ekonomisk nedgång så krävs det ansvarstagande av de folkvalda.
Det är nu vi måste fatta beslut som innebär verkliga prioriteringar, inte ett fegt dragande med osthyveln gång på gång.

Vi kan inte fortsätta att använda floskler och luddiga vallöften, som inte förpliktigar. Det är dags att sluta hymla med tomma fraser som "utveckling av hela kommunen", "bostäder för alla behov", "stabil ekonomi", "gott näringslivsklimat", "samverkan med den ideella sektorn", "brett kulturutbud", "Mälardalens bästa skola"...

Vi måste ge väljarna möjlighet att utkräva ansvar. Därför måste vi våga vara tydliga.

Jag vill att vi alltid sätter barnen i fokus. Barnen är vår framtid och om vi innan varje beslut analyserar barnkonsekvenserna så får vi bra vägledning.

Jag anser att vi omedelbart ska börja prioritera den kärnverksamhet som är riktad till barnen: daghem och grundskolor. Det innebär att vi inte ska inte skära ner på lärare och daghemspersonal, utan i första hand på de storslagna projekt som dras igång tillsammans med olika företag, och som alltid leder till en okontrollerad miljonrullning.

Jag anser att i nästa års budget så ska resurser omfördelas från bl a kommunstyrelsen och kommunchefen till barn- och utbildningsverksamheterna!

Vad tycker ni?

4 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!
Här kommer lite info..
15:28 | måndag 9 mars 2009
Föräldranätverk oroliga för nedskärningar
Strängnäs föräldranätverk är oroligt för ytterligare nedskärningar i Mariefred och Stallarholmen eftersom ytterligare 60 miljoner ska sparas. Nätverket oroar sig bland annat oroligt för att barngruppernas storlek ska öka och personaltätheten ska minska.

Skolinspektionen, som granskar kommunen efter elva anmälningar om brister i förskolan, vill ha svar från kommunen vad den gjort åt dem. Föräldrarna hävdar att kommunen inte gjort någon pedagogisk konsekvensutredning innan nedskärningarna i verksamheten gjordes förra året. http://www.sr.se/sormland/nyheter/artikel.asp?artikel=2686857

Med vänlig hälsning Blåslampan!

Dag Bremberg sa...

Hej, Cattis!
Det var precis vad jag lyfte fram. Det är absolut inte acceptabelt att barngruppernas storlek ska öka och personaltätheten ska minska.
Jag påpekade att det är barnen som drabbas, de som inte har några röster, men som det är vårt ansvar att företräda.
Jag fick tyvärr inget klart besked fr BUN-ordf, men hoppet lever.
Vi får fortsätta kämpa för att värna dagis och skola!

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du var mycket bra i debatten i dag!

Med vennlig hilsen
Margit

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Tänker inte släcka min Blåslampa, vi i nätverket fortsätter tills vi ser förbättringar.

Skönt att se att Mariefredspartiet jobbar för barnen i vår kommun.

Tack Cattis