fredag 20 mars 2009

Allt fler miljoner rullar bort

Strengnäs tidning rapporterar om Campusskandalen.
http://www.ekuriren.se/link.php?id=821065
Jag måste säga som i förra inlägget: vad var det vi sa?
Detta gör jag absolut inte på något triumferande sätt. Ingen hade varit gladare än jag om miljonrullningen kunnat begränsas, om allt blivit bra och om lokalerna kunnat fyllas. Men det är viktigt att påpeka att detta inte kom plötsligt, att kritiken funnits länge, att ledande personer i kommunhuset suttit passiva och att ett ansvar borde utkrävas.

Redan när vi var precis invalda i kommunfullmäktige i november 2006, så påpekade vi från Mariefredspartiets sida att det var risk att projektet skulle försenas, fördyras och att hyreskostnaderna skulle dra iväg. Då var beslutet om flytten av gymnasiet redan fattat, men jag frågade "Var inte idén att minska kostnaderna för gymnasiets lokaler? Är det den politiska viljan att ta på sig ökade kostnader?" Jag fick ett svar från dåvarande kommunalråd, som fick mig att inse att man inte ens insåg att det skulle bli merkostnader. När sen ekonomirapporterna kom så ifrågasatte jag detta på kommunstyrelsemöte efter kommunstyrelsemöte, och även i fullmäktige.
Nej, jag var inte ensam och Erik Berg (sp) ska framhållas för att han ifrågasatte.

2 kommentarer:

Freddy the fighter sa...

Det är många som har varit oroliga och frågvisa om Campus. Att det blir som det blev... inte förvånad. Frågan är vad man gör åt det och framförallt lokaliserar VARFÖR och vem som sett till att det slog så fel. Den här saken kan man iallafall inte skylla på finanskrisen.

Mats Werner sa...

Var inte själv så helt orienterad då det hände, men så mycket kan jag nog säga att det inte just var någon inbesparing som var ens någon av orsakerna till flytten.

Det var istället främst möjligheten att kommunen genom detta engagemang skulle vara draghjälp åt Vasallens strävanden att förändra gamla P10 till något nytt och spännande för kommunen.

På nytt kan man säga att kommunen la' sig platt för staten vilket påbörjades då man skänkte marken vid regementsområdet för att få hit Sörmlands Regemente. Mark (visserligen inte samma) som man nu dyrt fick lov att köpa tillbaka. Sedan la man sig platt 1998 då skjutfältet fick sitt nya exceptionellt frikostiga skjuttillstånd utan att kommunen ens behandlade frågan politiskt utan lät den hanteras av tillståndsinspektören för va- och avlopp. Det tillstånd som sedan effektivt satt stopp för all byggnation i Härad och stora delar av Strängnäs och som fortsätter att vara en nagel i ögat för samhällsplaneringen.

Så det är väl bara följdriktigt att också Campusprojektet till fullo skall belasta Strängnäs skatebetalare, för särskilt stor effektivitet från Vasallens sida att vare sig komma igång med planering eller realisera alla storstilade planer för området har man inte manifesterat.

Kostnadsaspekterna som diskuterades var mer i termerna att en upprustning av gamla gymnasiebyggnaderna (vilket kommunen var ålagda att genomföra när det gällde ventilationen) skulle bli "ungefär lika dyrt". Samtidigt såg man det som en lösning för Benningeskolan vars område det var angeläget att friställa för bostadsbyggande.