onsdag 11 februari 2009

"Tuff debatt"

E-kuriren sammanfattar KF-beslutet om hamnavtal:
http://www.ekuriren.se/link.php?id=802129

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Återigen ett påpekande: Det är ju faktiskt inte de två gästhamnarna som är huvudpunkten i avtalet. Dessa ska drivas kommersiellt och det blir säkert bra med ProMarina. Det var också gästhamnarna som fick mesta uppmärksamheten i debatten. Men dessa omfattar endast 100 platser för mer eller mindre dagturister.

Det som borde ha varit huvuddiskussionen gällde ju faktiskt de 578 kommuninvånare som hyr båtplatser och som nu under femton-tjugo år är bundna till en kommersiell operatör och inte har något alternativ egentligen. Och där kommunen nu avhänt sig alla möjligheter att utgöra tjänsteleverantör till dessa våra kommuninvånare.

Det känns inte helt betryggande.

Dag Bremberg sa...

Mats, bra påpekande!
Nu får vi gå vidare och se om vi kan undvika monopolsituationen i Mfd, genom att ordna båtplatser via båtklubbar eller andra markägare.