söndag 22 februari 2009

Tillväxtmålet har spruckit

Befolkningen i kommunen ökade trots byggboomen i fjol med endast 280 personer. Delvis beror det på att över 1 000 personer valde att flytta iväg.
Vid årsskiftet var befolkningen 31 715 personer.

http://www.strangnas.se/Nyheter/Befolkningsmangden-fortsatter-oka/

Det är bara att konstatera att det är helt orelastiskt att försöka nå det mål som kommunchefen föreslog och som den gamla Alliansen ställde sig bakom, dvs 40.000 invånare redan till år 2020.

Det skulle innebära att kommunen skulle behöva växa med 750 personer i år och varje år framöver.
Kommunchefen säger i tidningen att befolkningstakten måste öka "lite".

Sanningen är att det skulle innebära mer än en fördubbling.
Sanningen är att en befolkningsökning med mer än 1 procent, dvs runt 300 personer, per år klarar ingen kommun. Strängnäs kommun har inte ens klarat den takt vi haft. Vi släpar efter med byggande av bl a förskolor och annan infrastruktur.
En snabbare inflyttning skulle medföra enorma kostnader. Vill våra medborgare betala mer i skatt för att kommunchefen och kommunalråden ska kunna skryta med att kommunen vuxit snabbare än andra?
Vad är det för mål egentligen? Borde vi inte ha mål som utgår ifrån behoven hos dem som bor här? Borde det inte handla mer om livskvalitet än tomma tillväxtsiffror?
Vad tycker du? Delta i diskussionen om en ny vision för kommunen!

6 kommentarer:

Mats Werner sa...

Som vanligt "spetsar" Du skulden! Varför lasta Kommunchefen? Eller ens Kommunalråden?

Befolkningsmålen är inget som dessa yxat till på sin kammare utan något som vårt Kommnfullmäktige beslutat om utan alltför högljudda protester från den dåvarande oppositionen.

Om de är/var realistiska eller ej är ju trots allt svårt att uttala sig så tvärsäkert om för mycket riktigt är det som Du säger att vårt byggande av såväl bostäder som annat släpar efter. Detta beror dock på att vi själva är väldigt bra på att besluta om helhetsbilden men får kalla fötter när de hemska detaljerna närmar sig.

Det är i vart fall som helst inte Kommunchefens fel. Däremot tillhör nog våra nuvarande Kommunalråd "flöjlarna" i sammanhanget.

Dag Bremberg sa...

Ja, Mats, det stämmer att jag emotsätter mig att allt är "kommunens fel", som det ofta sägs. Det är viktigt om demokratin ska fungera att framförallt de ledande politikerna tar ansvar, men det gäller också en kommunchef, om man ger honom stora befogenheter, och i synnerhet om han då och då gör kommentarer om det som hör till politikens sfär.
Visionen hör definitivt dit.
Det var inte bra att det inte blev en politisk debatt om visionen, utan att man passivt godtog förslaget från kommunchefen.

När KS nu fattat beslut om att göra om visionen, så väljer kommunchefen att ifrågasätta detta. (Han gick på mig under en paus på förra KF-mötet, för att jag till tidningen sagt att det är bra att vi arbetar fram en ny formulering av visionen. Han hävdade då att det inte var nödvändigt att ändra den. Där går han ur tjänstemannarollen och tar på sig att vara den som försvarar den gamla visionen.)

Mats werner sa...

Först och främst. Visst förekom en politisk debatt om visionen. Har Du glömt när vi t.ex. satt på Europaskolan och diskuterade detta?

Jag måtte ha missat att KS beslutat att göra om visionen. Men i grunden håller jag med Kommunchefen. En vision förutsätts trots allt ha en något längre livslängd än två år. Att peta i den nu är bara ytterligare ett bevis på hur vi politiker saknar uthållighet och konsekvens. Ett av mina tjatmantra!

Enklast är att vi beslutar att upphöra med allt vad långtidsplanering heter, för är vi inte beredda att stå fast ens i två år vid en vision som kostade alla medverkande så mycken möda och tänkande och kommunen så mycket pengar - då har vi verkligen underkänt oss själva! Eller hur!

Dag Bremberg sa...

Europaskolan? Nej, det har jag verkligen inget minne av. Det var väl inget öppet möte?
Jag vet att det förekom ett möte med särskilt inbjudna företagare och andra prominenta. Sen blev det som du själv skrev att det förslag som kommunchefen lade fram togs utan debatt.
Men det finns ingen anledning att älta det. Bättre att nu verka för en bredare och fördjupad diskussion.
Sen förväntar jag mig att ansvarig tjänsteman inte ifrågasätter eller motarbetar KS-beslutet om en ny visionsprocess.

Dag Bremberg sa...

Europaskolan? Nej, det har jag verkligen inget minne av. Det var väl inget öppet möte?
Jag vet att det förekom ett möte med särskilt inbjudna företagare och andra prominenta. Sen blev det som du själv skrev att det förslag som kommunchefen lade fram togs utan debatt.
Men det finns ingen anledning att älta det. Bättre att nu verka för en bredare och fördjupad diskussion.
Sen förväntar jag mig att ansvarig tjänsteman inte ifrågasätter eller motarbetar KS-beslutet om en ny visionsprocess.

Ebbe Ollman sa...

I den personalförsörjningsprognos som förevisats personalutskottet har tjänstemännen valt att räkna på en lägre tillväxt: 36.000 år 2020 tror jag det var.
Ändå så pekade den på ett framtida stort rekryteringsproblem framför allt inom barn- och äldreomsorgen. Tillväxten genererar fler barn och andelen äldre bland befolkningen ökar.