torsdag 5 februari 2009

Daghemsskandalen

INTERPELLATION ANG FÖRSKOLOR I MARIEFRED - som jag förväntar mig svar på under måndagens fullmäktige-möte.

TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE JENS PERSSON (C)

I femton år har Mariefred haft uppenbar brist på förskolor, men ingen har tagit det politiska ansvaret att lösa den skandalösa situationen. Det har aldrig gjorts någon plan för att bygga bort den akuta bristen än mindre för att möta behoven hos de nyinflyttade

Trots att vi gläds åt att det till slut blev beslut om att bygga en förskola på Hammarängen och en vid Marielund ligger vi fortfarande långt efter. I Mariefred finns nu sju förskolor, men endast tre av dem är permanenta, medan fyra är provisoriska lokaler. I bästa fall kan ett av provisorierna avvecklas i år.

Därför ställer jag följande frågor:
1. Kommer du att medverka till en prioritering av planarbete med nya förskolor i Mariefred?
2. Kommer du att ställa dig positiv till ett beslut om investering i två nya förskolor senast under 2010?
3. Kommer du att se till att bostadsbyggandet i Mariefredstrakten de närmaste åren inte sker i en takt som medför ytterligare brist på förskolor och stora merkostnader?

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Kan glädja Dig med att jag iallafall fick med mig hela P&B-nämnden på en skrivning om att behovet av förskola skall beaktas i detaljplanearbetet för MAVAB-området i nämndens beslut om Detaljplaneprogrammet.

Som vanligt "planerades ej" någon förskola i området. Istället tänkte man sig en sådan på golfbaneområdet. Men eftersom, inte bara jag uppenbarligen, anser att det är högst osäkert när - och om överhuvudtaget - det blir någon byggnation på golfbaneområdet, så ser jag inte det som något realistiskt alternativ för en förskola som behövs långt tidigare - och på "rätt" sida om Stallarholmsvägen.