måndag 12 januari 2009

Rädda Fågelsången!

I dagens ST skrivs om förslaget att anlägga flytande villor vid Fågelsången/Andra backe.
Det beskrivs som att politikerna måste välja mellan två av bidragen i den markanvisningstävling som gjorts; att vi skulle välja antingen den som ger mest pengar eller den som har snyggare utformning.
Men så är det givetvis inte. Vi behöver inte utse någon vinnare. Denna tävling har initierats av en tjänsteman och inte utgått från politiska önskemål. Om Mariefredsnämnden hade fått säga sitt från början hade det aldrig gjorts en tävling om flytande villor vid Fågelsången. Vad jag hört så finns det en klar majoritet emot förslaget.

Som jag sa till reportern:varför skulle vi acceptera att välja mellan ekonomi och arkitektonisk gestaltning? Det finns andra aspekter, som de boendes trivsel och hälsan; vikten av att ha kvar en grön lunga, en promenadstig och ett motionsspår.
Men viktigast är miljöaspekten. Detta område som inte av en slump kallas Fågelsången är det som har högst naturvärde i hela Mariefred, enligt Länsstyrelsen. Här ska vi inte offra naturen för att bygga exklusiva bostäder.
Det finns mer lämplig mark väster och norr om staden. Något behov av flytande villor finns inte.
Det finns inget intresse hos Mariefredsborna av att vi ska ha en pir med flytande villor vid inloppet till den lilla trästaden.

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Det finns såväl ett politiskt beslut om tävlingen som ett tävlingsprogram ävenså politiskt behandlat.

Jag delar Din uppfattning att det förordade förslaget är oacceptabelt ur många synpunkter. Men det finns fullt acceptabla förslag.

Hade jag varit förre stadsarkitekten hade jag talat om för Dig att idén med flytande bostäder på platsen redan ingår i den FÖP vars antagande bl.a. Du och jag varit med att ta beslut om - så'de'så!

Mats Werner sa...

För övrigt vill jag också påminna om att detta med flytande bostäder är ett projekt som initierats av kommunens miljöstrateg som till yttermera visso fått EU-pengar för att tillsammans med några andra europeiska kommuner titta på just miljöaspekten med flytande boende.

Det finns väl få byggnadssätt som sparar vår miljö mer än just flytande bostäder. Inga sprängningar av berg, inga utgrävningar, ingen nerhuggen skog. Kort sagt ingen åverkan på naturen.

Dag Bremberg sa...

Visst var idén med i FÖP:en, men den mötte redan då hård kritik och FÖP:en klubbades trots att det fanns ett antal punkter där det fanns starkt politiskt motstånd. Flera politiker har sen sagt att de inte förstod att tjänstemännen skulle tolka FÖP:en som den politiska viljan.
Det tycks mig vara ett generellt problem att den politiska viljan är otydlig och måste tolkas av tjänstemän.
När det är oklart är det bättre att se till att det blir en klargörande politisk behandling - innan man gör nya tävlingar eller utredningar!
I detta fall har vi varit väldigt överens bland Mariefredsnämndens politiker om att nämnden borde fått säga sitt innan tävlingsprogrammet gjordes.

Mats Werner sa...

Den politiska viljan är sällan otydlig. Däremot är det obegripligt att politiker kan hävda att de inte förstår att de med ett beslut faktiskt uttrycker en vilja.

Det är som om våra riksdagsmän sade att de inte fattade att varje beslut de tar faktiskt är en lag.

Den inställningen håller inte. Då får man ägna sig åt något annat än politik.

Dag Bremberg sa...

Mats nu är du sträng, då blir det inte många politiker kvar i vår kommun.