söndag 11 januari 2009

Därför valde mfp en egen linje

Fyra av oppositionspartierna kom igår överens om att göra ett utspel med ett "motförslag" till majoritetspaktens förslag ang skolorna. Motförslaget innebär att Karinslundsskolan läggs ner.(Fast troligen skulle konsekvensen bli att det i lokalerna ändå kommer att bedrivas skolverksamhet men i privat regi, mest troligt med namnet Roggeskolan.)

Mfp har varit med i de mycket öppna och konstruktiva diskussionerna, men vi tyckte inte att vi med så kort varsel kunde ställa oss bakom ett helt nytt förslag, vars konsekvenser är okända. Vi vet inte om kommunen sparar några pengar, om vi inte vet hur den tömda skolan kommer att användas framöver.

Vi ansåg att det är olyckligt att så snabbt låsa sig vid ett "motförslag", i synnerhet som vi kritiserat majoriteten för att inte vilja diskutera med ett öppet sinne. Nu hoppas jag ändå att det finns ett vilja till öppenhet inom alla partier. Vi får väl se på morgondagens KS-möte.

Motförslaget är visserligen mycket bättre än majoritetsförslaget, men en tömning/flyttning av Karinslundsskolan och omorganisering på Paulinska innebär ändå stora påfrestningar för berörda elever på de två skolorna. Dessutom kostar det. Dessa nackdelar måste vägas mot fördelarna: vissa samordningsvinster och högst osäkra vinster om/när fastighetsbolaget säljer eller hyr ut Karinslundsskolan. Eftersom vi inte vet var det sistnämnda landar så är den ekonomiska vinsten osäker och i vilket fall som helst marginell i budgeten. Därför väger nackdelarna tyngre ur vårt perspektiv i dagsläget.

Men dessa frågetecken skulle möjligen kunna rätas ut i en snabb utredning, med fokus på konsekvenserna för barnen. Även majoritetsförslaget behöver utredas ytterligare.

Det kommer jag att plädera för i morgon.

6 kommentarer:

MariavB sa...

Angående Roggeskolan vill jag påtala att jag som moderaternas ledare inte jobbar med att ordna lokal för dem. Det tror jag att de klarar bra utan min hjälp. Vad gäller ev uthyrning eller försäljning av Karinslundsskolans lokaler skall ju ett parlamentariskt beslut tas. Det finns ingen anledning att koppla ihop vårt förslag med Roggeskolan.
Vänliga hälsningar
Maria

Dag Bremberg sa...

Nej, jag kritiserar verkligen inte dig, Maria - och faktiskt inte någon annan heller.
Jag säger heller inte att Roggeskolan/Europakolan inte ska erbjudas att ta över eventuellt lediga lokaler, till marknadspris.
Min poäng är att om vi inte vet huruvida en tömd skola kan säljas eller hyras ut och till vilket ändamål så kan man inte räkna in en "vinst". Ett alternativ är faktiskt att någon annan vill driva en friskola i Karinslundsskolans lokaler. Vad vinner/förlorar kommunen då? Det måste vi veta innan beslut.

Mats Werner sa...

För det första Dag, var det synd att ni inte kunde vara med vid Anders Hjulströms uttömmande dragning om de elevströmmar som är inblandade i vårt förslag. De visade att en flytt av "högstadiet" (svär jag i kyrkan nu?) från Karinslund till Paulinska ryms inom nuvarande lokaler. Det behövs således ingen ombyggnad, ingen tillbyggnad och inga nya inredningar.

För det andra - rent formellt - så faller inte Karinslundsskolans fastighet inom kommunens budget från det ögonblick hyreskontraktet är uppsagt. Det kan bli tal om att Fastighetsbolaget må revidera sin budget något om de inte löser tomytorna med en försäljning eller uthyrning. Men som sagt det påverkar vare sig BUNs eller kommunens budget. Endast koncernens samlade skuld.

Dag Bremberg sa...

Hej, Mats! Ja, det är klart att de eleverna ryms på Paulinska i år. Men kärnfrågan är hur det ser ut på sikt.
Och Mats, ärligt talat, inte tror du att man kan genomföra en flyttning av en hel skola utan att det kostar? Även om det inte blir lika illa som campus-flytten så nog kommer det att kosta!

För det andra: någon har sagt att det spelar ingen roll vad som händer med Karinslundsskolan bara BUN slipper den hyreskostnaden. Men allvarligt talat så fungerar det ju inte. SFAB och BUN är bara delar i den samlade kommunala ekonomin. Hur många skolor man än stänger så kan man inte räkna med att BUN ska få loss mer pengar till ex lärare.
Budgeten för BUN ska vi i KF besluta efter att ha gjort prioriteringar och avvägningar. Det finns inga genvägar där.

MariavB sa...

Hej Dag !
Vi har resonerat så här i m, kd, sp, mp. Karinslundsskolan är den skollokal som med sin arkitektur och sitt läge som kan attrahera en extern intressent av många olika slag, Det är en bra lokal, som kan användas till mycket. Därför bör vi kunna finna externa intressenter om den exponeras för sådana.
Maria

Kerstin sa...

Hej Dag!
Du har rätt i att en flytt inte är gratis, men med rätt projektering bör den inte bli så dyr. Tänk om vi fick se alla Karinslundsskolans elever tåga in till Paulinska bärande på vardera två kassar med material. De du´. Men skämt åsido. vi får inte glömma särskolan som måste beredas bra plats och där måste kankse någon om byggnad göras. Jag vet inte hur handikappanpassat Paulinska är idag. Men i övrigt kan jag inte se några skäl till brådskande kostsamma ombyggnationer.

Kerstin