torsdag 29 januari 2009

Den ineffektiva lokalplaneringen

Lokaler kostar pengar, men om de är för stora i förhållande till årets elevantal så är det inte rektorer eller barn som ska hamna i skottlinjen.
Kommunens hela lokalplanering är under all kritik.
Därför är det glädjande att oppsotionspartierna kunnat skriva en gemensam motion om att skolorna bör få möjligheter att mínska sina lokalkostnader.

Oppositionens motion besikrivs i dagens ST/EK och kommenteras på nätet. Min kommentar:

Byråkratin står i vägen
Idag drar lokalkostnaderna iväg och när budgetar inte kan hållas så får rektorerna skäll eller blir uppsagda.
Men hela ansvaret ligger idag hos Fastighetsbolaget, som skapades för några år sen för att dåvarande kommunledning trodde att det var smart att ha alla fastigheter i ett bolag.Men det har bara skapat ondöig byråkrati och svårigheter för skolorna att få till stånd reparationer i tid och rätt sorts underhållsåtgärder. Bolaget lever sitt eget liv och har inga incitament att arbeta effektivt. De sätter själva hyrorna och det är bara för dem att plocka ut så mycket de vill ur kommunkassan. I styrelsen sitter inga proffs, utan ett antal partipolitiker.

Skolorna borde ges större möjligheter att själva påverka sina hyreskostnader och hyresintäktter! Om rektorer eller lokala skolstyrelser kan använda lokalpengar till verksamhet har de ett verkligt incitament. Först då kan lokalanvändningen bli mer effektiv.
Politiker ska skapa goda förutsättningar, inte klåfingrigt lägga sig i vilka barn som ska gå i vilken skola!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Dag!

Du skriver:
"är det inte rektorer eller barn som ska hamna i skottlinjen.
Kommunens hela lokalplanering är under all kritik."

Jag håller helt med dig i det. Fast jag undrar över ditt hej-hopp om oppositionsförslaget. Lokalläget är väl ändå mest oppositionsledningen som fixat?
Lite kul att dom nu skriker högt.

Sen om nya gänget som styr klarar det bättre är absolut inte skrivet i sten. Bra att du ligger på, men oppositionsledningen sitter lite i glashus. Om nya makt-gänget klarar sitt glashus återstår att se.

Mats Werner sa...

Som representant för den gamla alliansen kan jag ju säga till den Anonyme: Visst har vi ett ansvar. Ett vill jag dock säga. Under vår tid försökte vi göra vad vi så sent som i måndags fm fick lära oss i seminariet om politisk styrning, nämligen att renodla rollerna. Vi politiker skulle syssla med "VAD-frågor och låta förvaltningen sköta "HUR-biten".

Det förutsätter en professionell förvaltningsorganisation och vi såg till att få en sådan. I vart fall i toppen.

Däremot måste jag erkänna att vi nog skulle ha gjort som i USA - bytt ut hela tjänstemannanivån för att kunna få genomslag för det sättet att tänka som krävde ansvarstagande på alla nivåer.

Rektorer vid våra skolor har sedan många år (mycket längre än vi politiker) känt till hur elevtalsutvecklingen sett ut. Ingen av dem har reagerat som de bort. Att som ansvariga se till att försöka få en anpassad lokalsituation. Man har varit fast i gamla hjulspår. Vi som politiker kan inte svära oss fria. Vi borde nog ha begripit att det inte räcker att styra om i toppen.

Att lokalsamordningen inte heller fungerat som förväntat är lika illa.

Kanske var det också som jag sagt tidigare - vi gav den nye kommunchefen vida fullmakter att sköta sin förvaltning på ett professionellt sätt. Men den första gången han gjorde det fick han utstå så mycket bannor att jag misstänker att vi politiker själva klavband hans ambitioner. Ledsamt!